Jak udostępnić dane dotyczące glikemii pracownikowi ochrony zdrowia?

Przy użyciu systemu LibreView, jeśli lekarz skonfigurował go w sposób umożliwiający pacjentom udostępnianie danych.