Ilu odczytów potrzeba do oszacowania stężenia HbA1c?

Do obliczenia szacunkowego stężenia HbA1c potrzebne są odczyty danych sensora z co najmniej 5 dni.