Jakie raporty są dostępne w aplikacji?

• Wzorce dobowe: wykres przedstawiający wzorzec i zmienność odczytów stężenia glukozy z sensora w ciągu typowego dnia. Uwzględnia medianę i odczyty stężenia glukozy we krwi w zakresach od 25. do 75. percentyla oraz od 10. do 90. percentyla.
• Czas w zakresie docelowym: wykres przedstawiający odsetek czasu, w którym odczyty stężenia glukozy we krwi dokonywane przez sensor były wyższe lub niższe od zakresu wartości docelowych lub się w nim mieściły.
• Incydenty hipoglikemii: informacja o epizodach hipoglikemii zmierzonych przez sensor.
• Średnie stężenie glukozy: informacje na temat średnich wartości odczytów stężenia glukozy z sensora w różnych okresach doby.
• Wykres dobowy: wykres odczytów stężenia glukozy dokonywanych przez sensor w ciągu doby.
• Szacunkowe stężenie HbA1c: szacunkowe stężenie HbA1c (hemoglobiny glikowanej — HbA1c) na podstawie danych z sensora o stężeniu glukozy w ciągu ostatnich 90 dni. Wartość HbA1c może służyć jako wskaźnik jakości kontrolowania stężenia glukozy we krwi i można ją wykorzystać do monitorowania schematu leczenia cukrzycy.
• Użycie sensora: informacje o częstości skanowania sensora.