Co stanie się w przypadku podróży do innych stref czasowych lub po zmianie czasu przez telefon?

Aplikacja wyświetli na wykresie stężenia glukozy zegar, aby wskazać, kiedy nastąpiła zmiana czasu. Używanie poprawnego czasu jest konieczne, aby uzyskać dokładne raporty. Jeśli czas w telefonie nie aktualizuje się automatycznie, użytkownik będzie musiał ręcznie zaktualizować ustawienia czasu, aby nadal używać aplikacji.