Co oznaczają skróty „HI” oraz „LO”?

„LO” (niski) oznacza odczyt stężenia glukozy poniżej 40 mg/dL. „HI” (wysoki) oznacza odczyt stężenia glukozy powyżej 500 mg/dL.

Jeżeli wyświetli się którykolwiek z tych odczytów, Kontakt powinien postąpić zgodnie z instrukcją zawartą w podręczniku użytkownika systemu monitorowania glikemii.