W jaki sposób działa aplikacja LibreLinkUp?

Kiedy aplikacja FreeStyle LibreLink otrzyma dane dotyczące stężenia glukozy z sensora FreeStyle Libre 2, przesyła te dane do chmury LibreView. Aplikacja FreeStyle LibreLink umożliwia użytkownikowi FreeStyle Libre wysłanie zaproszenia do członków rodziny, przyjaciół i opiekunów w celu otrzymywania przez nich danych dotyczących stężeń glukozy. Osoby te mogą zainstalować aplikację LibreLinkUp na swoich telefonach, zaakceptować zaproszenie od udostępniającego informacje, a następnie wyświetlać dane dotyczące stężeń glukozy i otrzymywać powiadomienia o stężeniu glukozy od swoich Kontaktów.