Czy aplikacja LibreLinkUp jest przeznaczona do użytku klinicznego lub przez lekarzy?

Aplikacja LibreLinkUp NIE jest przeznaczona do wykorzystania w środowisku klinicznym ani do użytku przez lekarzy w celu monitorowania pacjentów.