Czy na podstawie danych z aplikacji LibreLinkUp można podejmować decyzje dotyczące leczenia?

Aplikacji LibreLinkUp nie należy wykorzystywać do podejmowania decyzji dotyczących leczenia lub dawkowania insuliny. Przed podjęciem decyzji w sprawie leczenia należy skorzystać z systemu monitorowania glikemii i (lub) skonsultować się z pracownikiem ochrony zdrowia.