Do czego służy opcja Brak ostatnich danych, która znajduje się w sekcji Ustawienia powiadomień?

Opcja Brak ostatnich danych umożliwia użytkownikom LibreLinkUp otrzymywanie powiadomień za każdym razem, gdy nie otrzymają oni odczytu stężenia glukozy w ramach połączenia w ustawionym czasie.