W jaki sposób alarmy glukozy w aplikacji LibreLinkUp działają w przypadku połączeń, w trakcie których uzyskuje się odczyty stężenia glukozy w czasie rzeczywistym?

Gdy użytkownik FreeStyle LibreLink otrzyma odczyt stężenia glukozy przekraczający poziomy alarmowe aplikacji LibreLinkUp, użytkownik aplikacji LibreLinkUp otrzyma powiadomienie informujące, że stężenie glukozy w ramach połączenia przekroczyło poziom alarmowy. Powiadomienie o alarmie będzie powtarzane co 5 minut, aż alarm zostanie odrzucony przez opiekuna lub połączenie nie będzie już działać w trybie epizodu alarmowego.