Czy użytkownik aplikacji FreeStyle LibreLink widzi, czy zaproszony przez niego Opiekun pobrał aplikację LibreLinkUp i zaakceptował zaproszenie do nawiązania połączenia?

Tak. Użytkownik aplikacji FreeStyle Libre widzi swoje aktywne Kontakty w aplikacji FreeStyle Libre w menu Połączone aplikacje.