Czy użytkownik aplikacji FreeStyle LibreLink, zapraszając kogoś do nawiązania połączenia, musi korzystać z tego samego imienia i nazwiska, z jakiego korzysta Kontakt na swoim koncie w aplikacji LibreLinkUp?

Nie; imię i nazwisko Kontaktu mogą być inne w aplikacji FreeStyle LibreLink i w aplikacji LibreLinkUp, ale jego adres e-mail musi być taki sam w obu aplikacjach.