Czy do korzystania z aplikacji LibreLinkUp potrzebny jest dostęp do Internetu?

Zarówno użytkownik aplikacji LibreLinkUp, jak i Kontakt potrzebują połączenia z Internetem, aby użytkownik aplikacji mógł otrzymywać dane i powiadomienia dotyczące stężenia glukozy Kontaktu.