O czym informują kolorowe paski na kartach odczytu?

Kolor czerwony oznacza niski odczyt stężenia glukozy (< 40 mg/dL.). Kolor pomarańczowy oznacza wysoki odczyt stężenia glukozy (240 mg/dL.). Kolor zielony oznacza odczyty w zakresie docelowym danego Kontaktu. Kolor żółty wskazuje na odczyty pomiędzy zakresem docelowym Kontaktu a wysoką i niską granicą stężenia glukozy.