Czym jest aplikacja LibreLinkUp?

LibreLinkUp to bezpłatna aplikacja mobilna, która umożliwia rodzinie, przyjaciołom i opiekunom uzyskiwanie danych dotyczących stężeń glukozy od osób wykorzystujących aplikację FreeStyle LibreLink z sensorem FreeStyle Libre 2. Gdy opiekun zainstaluje aplikację LibreLinkUp i zaakceptuje zaproszenie od użytkownika aplikacji FreeStyle LibreLink do nawiązania połączenia, dane dotyczące stężeń glukozy tej osoby będą przesyłane automatycznie na smartfon.