Klinisk
evidens

Kliniske fordeler for et bredt spekter av pasienter med type 1- og type 2-diabetes
(T1D og T2D)

Helsepersonell sitter ved pulten
Helsepersonell sitter ved pulten
Helsepersonell sitter ved pulten

Økt monitoreringsfrekvens

Økt glukosemonitoreringsfrekvens med FreeStyle Libre systemene er assosiert med bedre diabeteskontroll36,37

Reduserer HbA1c

Det er klinisk dokumentert at bruken av FreeStyle Libre systemene fører til signifikant reduksjon i HbA1c hos pasienter med T2D38,39

Totalt sett 0,9% (9,7 mmol/mol) HbA1c-reduksjon hos pasienter med T2D på basal bolusinsulin38

(p<0.0001)

43% økning av tid innenfor målområde

(3,9–10,0 mmol/L) fra 11,7 til 16,8 timer per dag med økt avlesningsfrekvens37

(p<0,001)

63 % reduksjon av tid i hyperglykemi

hos pasienter med T1D og T2D37
(p<0.001)

43 % reduksjon av tid i hypoglykemi

hos patienter med T2D17
(p<0.0006)

Ta bedre valg

FreeStyle Libre systemene hjelper pasienter med diabetes å ta bedre valg

Real World-data viste at 95 % av pasientene med T1D og T2D som bruker FreeStyle Libre systemene:

 Har en bedre forståelse av deres glukosesvingninger40

 

gjør bedre valg

Forbedre glykemisk kontroll hos barn15,27

Barn og tenåringer kan forbedre sin glykemiske kontroll med FreeStyle Libre systemene27

Økt tid innenfor målområde (3,9-10,0 mmol/l) med 1 time/dag20

Redusert HbA1C med 0,4% (4,4 mmol/mol)27

Økte frekvensen av glukosemonitorering til et gjennomsnitt på 13x/dag27

Redusert tid i hyperglykemi

(> 10 mmol/l) med 1 time/dag uten signifikant økning i tid med hypoglykemi (< 3,9 mmol/l)27

Ytterligere ressurser

Real-World Data

Analyse av virkningen FreeStyle Libre systemet har på livet til ekte brukere. 

Opplæringsmateriell

Utforsk opplæringsmateriellet vårt for å hjelpe pasientene dine bedre å forstå tiden iinnenfor målområde.

Webinarer

Vi tilbyr forskjellige webinarer på forespørsel for helsepersonell, inkludert et fokus på hypoglykemi. 

Referanser og ansvarsfraskrivelse

Bilder er kun ment som illustrasjoner. Ikke ekte pasient eller data.

15. Indikasjonen for barn (4–12 år) er begrenset til dem som er under oppsyn av en omsorgsyter som er minst 18 år gammel. Omsorgsyteren er ansvarlig for å håndtere eller hjelpe barnet med å håndtere appen og sensoren samt tolke eller hjelpe barnet med å tolke glukoseverdiene fra sensoren.

17. Haak, Thomas., et al. Flash glucose-sensing technology as a replacement for blood glucose monitoring for the management of insulin-treated type 2 diabetes: a multicenter, openlabel randomized controlled trial. DiabetesTherapy 8.1 (2017): 55–73.

19. Mark Evans, Zöe Welsh, Sara Ells, Alexander Seibold. “The Impact of Flash Glucose Monitoring on Glycaemic Control as Measured by HbA1c: a Meta-Analysis of Clinical Trials and Real-World Observational Studies.” Diabetes Therapy 11, no. 1 (2020):83–95. https://doi.org/10.1007/s13300-019-00720-0.

20. Jan Bolinder, Ramiro Antuna, Petronella Geelhoed-Duijvestjin, Jens Kröger, Raimund Weitgasser. “Novel Glucose-Sensing Technology and Hypoglycaemia in Type 1 Diabetes: a Multicentre, Non-Masked, Randomised Controlled Trial.” Lancet 388, no. 10057 (2016): 2254–2263. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31535-5.

27. Campbell FM, et al. Outcomes of using flash glucose monitoring technology by children and young people with type 1 diabetes in a single arm study. Pediatr Diabetes 2018;19(7):1294–301.

36. Dunn, T., et al. Real-world flash glucose monitoring patterns and associations between self-monitoring frequency and glycaemic measures: A European analysis of over 60 million glucose tests. Diabetes Research and Clinical Practice; 137(2018) 37-46

37. Lang J, et al. Expanded real-world use confirms strong association between frequency of flash glucose monitoring and glucose control [Poster 972]. Diabetes 2019 Jun; 68(Supplement 1). https://doi.org/10.2337/db19- 972-P.

38. Kröger J, et al. Three European retrospective real-world chart review studies to determine the effectiveness of flash glucose monitoring on HbA1c in adults with type 2 diabetes. Diabetes Ther 2020;11(1):279–91.

39. Yaron M, et al. Effect of flash glucose monitoring technology on glycemic control and treatment satisfaction in patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2019;42(7):1178–84.

40. Fokkert M, van Dijk P, Edens M, et al. Improved well-being and decreased disease burden after 1-year use of flash glucose monitoring (FLARE-NL4). BMJ Open Diab Res Care. 2019. https://doi:10.1136/bmjdrc-2019-000809

41. American Diabetes Association Professional Practice Committee. 5. Facilitating behavior change and well-being to improve health outcomes: Standards of Medical Care in Diabetes—2022. Diabetes Care 2022;45 (Suppl. 1):S60–S82

 

ADC-74291 v1.0 04/23