Forbedre kliniske resultater

Oppnå betydelige forbedringer i kliniske resultater og livskvalitet for pasientene dine med FreeStyle Libre systemene.

forbedre-kliniske-resultater
forbedre-kliniske-resultater
forbedre-kliniske-resultater

HbA1c gikk ned med 9,7 mmol/mol hos pasienter som brukte FreeStyle Libre systemene38

Pasienter tilbringer mer tid innenfor målområde (1 time/dag) sammenlignet med kontrollgruppen (SMBG)20

Ytterligere informasjon

FreeStyle Libre
systemene

Les mer om FreeStyle Libre 2 og FreeStyle Libre 3 systemene.

Diabetestrekanten

FreeStyle Libre systemene hjelper pasienten med å lære tre nøkkelområder for å forbedre sin diabeteshåndtering.

Digitale helseløsninger

Pasienter kan få mest mulig ut av FreeStyle Libre porteføljen med den integrerte plattformen av digitale helseløsninger for bedre diabeteshåndtering.

Referanser og ansvarsfraskrivelse

Bilder er kun ment som illustrasjoner. Ikke ekte pasient eller data.

20. Bolinder J, Antuna R, Geelhoed-Duijvestijn P, Kr ger J, Weitgasser R. Novel glucose-sensing technology and hypoglycaemia in type 1 diabetes: a multicentre, non-masked, randomised controlled trial. Lancet. 2016;388(10057):2254-2263.

38. Kröger J, et al. Three European retrospective real-world chart review studies to determine the effectiveness of flash glucose monitoring on HbA1c in adults with type 2 diabetes. Diabetes Ther 2020;11(1):279–91.

40. Fokkert M, van Dijk P, Edens M, et al. Improved well-being and decreased disease burden after 1-year use of flash glucose monitoring (FLARE-NL4). BMJ Open Diab Res Care. 2019. https://doi:10.1136/bmjdrc-2019-000809.

ADC-74288 v2.0 04/24