Ambulatorisk glukoseprofil

Ambulatorisk glukoseprofil (AGP) kan brukes sammen med pasientene til å gjennomgå deres glykemiske kontroll, og hjelpe deg med å støtte pasientene i deres daglige håndtering av diabetes.

Le profil glycémique ambulatoire (AGP)
Le profil glycémique ambulatoire (AGP)
Le profil glycémique ambulatoire (AGP)

Introduksjon

Det er fire nøkkelkomponenter i en AGP:

  • Median
  • 25:e–75:e persentil 
  • 5:e–95:e persentil
  • Målområde

Hvert av disse elementene forteller en klar historie om pasientenes glukosekontroll og variasjon over en valgt tidsperiode.

SVART/BLÅ LINJE: Medianlinje

Det "gjennomsnittlige" (midtste) punktet for alle glukosenivåer som viser "hva som vanligvis skjer" i løpet av en dag.35 Se om det er innenfor målområdet og hvor mye det svinger i løpet av dagen.

INNERSTE BLÅFARGEDE FELT: 25:e til 75:e persentil

Dette feltet indikerer hvor glukosenivåene er "halve tiden". Se bredden på feltet hele dagen. Jo bredere dette feltet er, jo mer varierende er glukosenivåene fra dag til dag.35

YTTERSTE GRÅFARGEDE FELTET: 5:e til 95:e persentil

Dette feltet indikerer mer "midlertidig" høye eller lave glukosenivåer. Se på områder hvor feltet er bredest, dette indikerer mer daglig variasjon på disse tidspunktene.35

TO PARALLELLE LINJER: Målområde

Dette er korridoren hvor glukosenivåene skal være så mye som mulig. I henhold til internasjonal konsensus er målområde vanligvis 3,9 mmol/L - 10,0 mmol/L for voksne med diabetes type 1 og type 2 som ikke er gravide, eldre eller i risikosonen18

Fordelene ved å vurdere AGP

Fordelene ved å gjennomgå AGP i en klinisk diabeteskontroll

 AGP er en visuelt effektiv måte å raskt identifisere anledninger med større risiko for hypoglykemi eller uønsket glukosevariasjon.35

✓ Det visuelle formatet til AGP gjør at man raskt kan identifisere områder som kan trenge å gjennomgås, og disse kan vurderes basert på hvor betydelige de er basert på tidspunkt, varighet og hvor lavt glukosenivået har falt.35

✓ Du kan bruke deler av AGP på en systematisk og enkel måte for å identifisere trender. Dette inkluderer ikke bare deler som kan kreve korrigerende tiltak, men også deler som avslører når glukose er innenfor målområde. Ved å bruke denne informasjonen kan du evaluere og oppmuntre til atferdsvalg.35

benefits of AGP

AGP & LibreView

Illustrer AGP enkelt for pasientene dine med LibreView10

LibreView er et sikkert skybasert diabeteshåndteringssystem. Det gir både helsepersonell og pasienter tilgang til et konsistent sett med klare, intuitive rapporter som gjør det enklere og raskere å oppdage mønstre og trender.

Med AGP-rapporten i LibreView kan du:

  • Se retningslinjer for tid innenfor målområde og oversiktlig glukosedata
  • Vurder raskt pasientens AGP
  • Raskt Identifise trender og mønstre
  • Identifisere abnormiteter i daglige glukoseprofiler

Ytterligere ressurser

Opplæringsmatriell

Utforsk opplæringsmateriellet vårt for å hjelpe deg å hjelpe pasientene dine med å forstå den ambulatoriske glukoseprofilen.

Referanser og ansvarsfraskrivelse

Bilder er kun ment som illustrasjoner. Ikke ekte pasient eller data.

10. LibreView-nettstedet er bare kompatibelt med visse operativsystemer og nettlesere. Kontroller www.LibreView.com for mer informasjon.

18. Battelino T, Danne T, Bergenstal RM, et al. Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: recommendations from the international consensus on time in range. Diabetes Care. (2019);42(8):1593-1603.

35. Gibb, F. W., Jennings, P., Leelarathna, L., & Wilmot, E. et al. AGP in Daily Clinical Practice: A guide for use with the Freestyle Libre Flash Glucose Monitoring System. British Journal of Diabetes. Retrieved June 30, 2022, from https://doi.org/10.15277/bjd.2020.240

ADC-74028 v1.0 04/23