Utdanning & studier

Her laster vi fortløpende opp webinarer, instruksjonsvideoer, case-studier og undervisningsmateriell som hjelper deg og dine pasienter å forstå FreeStyle Libre systemene.

Studier

Klikk på bilde for å laste ned rapport

The Sensor Report
Utgave 1, 2024

Klikk på bilde for å laste ned rapport

The Sensor Report 
Utgave 2, 2024

Instruskjonsfilmer

Introduksjonsvideo: FreeStyle Libre 3
Introduksjonsvideo: FreeStyle Libre 3
Kom i gang med FreeStyle Libre 2
Instruksjonsvideo: FreeStyle LibreLink/Novopen®

Utdanningsmateriell

Diabetestrekanten

Ambulatorisk glukoseprofil

Tid innenfor målområde

Klinisk evidens

Referanser og ansvarsfraskrivelse

Bilder er kun ment som illustrasjoner. Ikke ekte pasient eller data.

 

ADC-74283 v2.0 03/24