Tid innenfor målområde

En viktig måling som går utover HbA1c

Tid innenfor målområde (TIR) også kalt time in range, er en måling som utfyller HbA1c og gir mer anvendelig informasjon for deg og pasientene dine. Denne beregningen hjelper deg til raskt å vurdere pasientens glukose og sette HbA1c i sammenheng og øke deres tid innenfor målområde. 

Hva er Tid innenfor målområde? 

Tid innenfor målområde er prosentandel av tid per dag en person tilbringer innenfor målglukoseområde. FreeStyle Libre systemene beregner automatisk prosentandelen av tiden pasienten tilbringer innenfor, over eller under målområde. 

Iinternasjonal konsensus setter klare mål for tid innenfor målområde18

Anbefalt tid innenfor målområdet for de fleste som lever med type 1- og type 2-diabetes som ikke er gravide, eldre eller i risikogruppe

Hvorfor er tid innenfor målområde viktig? 

  • Hver 10% økning i tid innenfor målområde kan senke HbA1c med 0,8 % hos pasienter med type 1 og type 2 diabetes31.

  • Hver 5% (~1 time per dag) økning i tid innenfor målområde har en positiv innvirkning på pasientenes glukosekontroll.18

  • Å bruke mer tid innenfor målområde kan redusere langsiktige helsekomplikasjoner32.

  • Visualiser enkelt tid innenfor målområdet og sett tydelige mål for pasientene dine med FreeStyle Libre porteføljen

Klinisk signifikant fordel

Økt prosentandel av tid innenfor målområde er assosiert med redusert risiko for langsiktige komplikasjoner av diabetes

Økt prosentandel av tid innenfor målområde er korrelert med redusert risiko for diabetesrelatert hjerte30-, nyre-32 og øyesykdomer32, samt bedre perifer nervefunksjon68.

HbA1c har begrensninger

HbA1c gjenspeiler gjennomsnittlig glukose over de siste 2–3 månedene. Det viser ikke akutte glykemiske avvik av hyper- og hypoglykemi.18

En økning i tid innenfor målområde fører til en reduksjon i HbA1c.18 

Estimat av HbA1c for en gitt tid innenfor målområde-nivå er basert på type 1- og type 2 -diabetesstudier31

Tid innenfor målområde og FreeStyle Libre systemene

Når pasienten skanner sensoren sin, vil FreeStyle LibreLink app4 eller FreeStyle Libre 2 avleseren automatisk beregne prosentandelen av tiden de bruker innenfor, over eller under målområde. Dette vil bidra til å identifisere hvor pasienten din trenger mer støtte til å administrere sin generelle glykemiske kontroll.

Denne tid innenfor målområdet-rapporten viser en person som tilbrakte 75 % av dagen sin innenfor målglukoseområdet: 

FreeStyle Libre systemene kan hjelpe til å øke prosentandelen tid innenfor målområde

Real world data viser økt tid i målområdet med hyppigere skanningsfrekvens hos FreStyle Libre brukere37

  • Real world data som sammenligner to grupper fra laveste til høyeste skanningshyppighet (3,6 og 39,5 skanninger/dag) 

Tid innenfor målområde og LibreView

Vis dine pasienter tid innenfor målområde enkelt med LibreView

LibreView er et sikkert67, skybasert diabetesbehandlingssystem. Det gir både helsepersonell og pasienter tilgang til et konsistent sett med tydelige, intuitive rapporter som gjør det enklere og raskere å oppdage mønstre og trender.10

Med AGP-rapporten på LibreView kan du: 

  • Se retningslinjer for tid innenfor målområdet og en oversikt over pasientens glukoseinformasjon
  • Vurder raskt pasientens tid innenfor målområde
  • Identifiser trender og mønstre med på ett øyeblikk
  • Identifiser spesifikke tidspunkt for avvik med daglige glukoseprofiler

Ytterligere ressurser

Webinarer

Vi tilbyr ulike on-demand webinarer for helsepersonell, inkludert fokus på å forstå tid i målområde.

Instruksjonsfilmer

Utforsk instruksjonsvideoene våre for å finne ut hvordan du kommer i gang med LibreView for både deg og pasientene dine.

Opplæringsmateriell

Vårt opplæringsmateriell hjelper deg å forstå hvordan du får ut det meste av LibreView

Referanser og ansvarsfraskrivelser

Bilder er kun ment som illustrasjoner. Ikke ekte pasient eller data.

4. FreeStyle LibreLink-appen er kun kompatibel med visse mobile enheter og operativsystemer. Vennligst sjekk nettstedet for mer informasjon om enhetskompatibilitet før du bruker appen. Deling av data krever registrering hos LibreView.

10. LibreView-nettstedet er bare kompatibelt med visse operativsystemer og nettlesere. Kontroller www.LibreView.com for mer informasjon.

18. Battelino T, Danne T, Bergenstal RM, et al. Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: recommendations from the international consensus on time in range. Diabetes Care. (2019);42(8):1593-1603.

30. Lu J, Ma X, Shen Y, et al. Time in range is associated with carotid intima-media thickness in type 2 diabetes. Diabetes Technol Ther 2020; 22(2): 72–78.

31. Vigersky RA, McMahon C. The relationship of hemoglobin A1c to time-in-range in patients with diabetes. Diabetes Technol Ther. (2019);21(2):81-85

32. Beck RW, Bergenstal RM, Riddlesworth TD, et al. Validation of time in range as an outcome measure for diabetes clinical trials. Diabetes Care. (2019);42(3):400-405.

33. Li F, et al. Diabetes Res Clin Pract. 2020 Aug;166:108289. doi: 10.1016/j.diabres.2020.108289

37. Lang J, Jangam S, Dunn T, Hayter G. Expanded real-world use confirms strong association between frequency of flash glucose monitoring and glucose control [Poster 972]. Diabetes 2019 Jun; 68(Supplement 1). DOI: 10.2337/db19-972-P

67. LibreView är ISO27001/ 27018/ 27701 sertifisert og HITRUST CSF sertifisert.

68. Li F, et al. TIR generated by continuous glucose monitoring is associated with peripheral nerve function in type 2 diabetes. Diabetes Res Clin Pract. 2020 Aug;166:108289. doi: 10.1016/j.diabres.2020.108289

 

ADC-74286 v1.0 04/23