Hvorfor sensorbaserte glukosemonitorering? 

Sensorbaserte glukosemonitoreringssystem måler glukosenivå kontinuerlig gjennom dagen uten behov for fingerstikk

Designet for å erstatte behovet for rutinemessige fingerstikk9, et sensorbasert glukosemonitoreringssystem fra Abbott består av en sensor som bæres på baksiden av overarmen som kontinuerlig måler glukosekonsentrasjonen i kroppens interstitielle væske i opptil 14 dager.

Ved å bruke FreeStyle LibreLink appen4 kan pasienter lese av FreeStyle Libre 2 sensoren for å se sine glukosenivå.

Pasienter som bruker en FreeStyle Libre 3 sensor kan se glukosenivåene sine med FreeStyle Libre 3 appen5.

Sensorbasert glukosemonitorering sammenlignet med blodglukosemåling

Hva er forskjellen mellom sensorbasert glukosemonitorering og blodglukosemåling? 

Sensorens glukoseavlesninger gjøres i den interstitielle væsken og ikke i blodet.

Interstitiell væske og blodglukosemåling

Hvorfor stemmer ikke alltid glukoseavlesninger målt i den interstitielle væsken med blodglukoseverdiene?

Det tar tid før glukosen i blodet kommer inn i den interstitielle væsken, så det kan være en forsinkelsestid mellom avlesningene. 

Gjennomsnittlig forsinkelsestid16 mellom FreeStyle Libre 2 sensoren og blodglukoseavlesninger: 

2,1 ± 5,0 minutter for barn16            2,4 ± 4,6 minutter for voksne16

Når glukosenivåene er stabile, kan de to målingene være svært like. Men hvis glukosen stiger eller synker, kan forskjellen være større.. 

Når blodglukosenivået er stabilt, er glukoseavlesningene som vises av FreeStyle Libre systemene i den interstitielle væsken, lik blodglukosenverdien. 

Når blodglukosenivået øker, kan glukoseavlesningene som vises av FreeStyle Libre systemene i den interstitielle væsken være lavere enn blodglukoseverdien. 

Når blodglukosenivået synker, kan glukoseavlesningene som vises av FreeStyle Libre systemene i den interstitielle væsken være høyere enn blodglukoseverdien. 

Nøyaktighet

Hvor nøyaktige er sensorbaserte glukosemonitorering? 

FreeStyle Libre 2 systemet er nøyaktig, stabilt og konsistent i 14 dager16 uten behov for kalibrering ved fingerstikk.9

For å vurdere nøyaktigheten til FreeStyle Libre 2 sensoren, sammenlignes glukoseavlesningene sensoren gir med en kjent uavhengig referanse. I dette tilfellet er referansen venøst glukoseverdier målt med YSI som sammenlignes med sensorglukoseverdien. Sammenligningen mellom de to forskjellige metodene er plottet på en graf kalt Consensus Error grid. 

Jo nærmere sensoravlesningen er referanseverdien for YSI, desto bedre nøyaktighet. Dette gjenspeiles i Consensus Error Grid med forskjellige områder på grafen merket A til E. Jo høyere prosentandel av avlesninger i sone A og B, jo mer nøyaktig er sensoren. Consensus Error Grid viser her 99,9 % av avlesningene i Sone A + B.16

Les mer om nøyaktigheten til vår neste generasjons kontinuelig glukosemonitoreringssystem FreeStyle Libre 3

nøyaktighet

Aldri noen fingerstikkskalibrering

Kalibrering er nødvendig for kommersielt tilgjengelige CGM-systemer fordi følsomheten til hver sensor kan variere innenfor hvert parti som produseres. FreeStyle Libre sensorene14 er fabrikkskalibrerte – slik at pasientene dine aldri trenger å kalibrere den med fingerstikk.9 Dette betyr at du og pasientene dine kan være trygge på nøyaktigheten til systemet, og at nøyaktigheten du mottar er det som rapporteres, uten å bli påvirket av avvik forårsaket av fingerstikkskalibrering. 

FreeStyle Libre Portefølje

FreeStyle Libre 3
systemet

Vår neste generasjon med teknologi for kontinuerlig glukosemonitorering

FreeStyle Libre 2
systemet

Flash glukosemonitoreringssystemet med valgfri alarm

Referanser og ansvarsfraskrivelse

Bilder er kun ment som illustrasjoner. Ikke ekte pasient eller data.

4. FreeStyle LibreLink-appen er kun kompatibel med visse mobile enheter og operativsystemer. Vennligst sjekk nettstedet for mer informasjon om enhetskompatibilitet før du bruker appen. Deling av data krever registrering hos LibreView.

5. FreeStyle Libre 3 appen er kun kompatibel med enkelte mobileenheter og operativsystemer. Se nettstedet vårt for mer informasjon om enhetens kompatibilitet før bruk av appen. Deling av glukoseinformasjon krever registrering hos LibreView.

9. Fingerstikk er nødvendig hvis glukoseavlesningene og alarmene ikke samsvarer med symptomer eller forventninger

11. For å få en fullstendig glykemisk oversikt må sensoren leses av minst hver 8. time

14. FreeStyle Libre 2 og FreeStyle Libre 3 systemene inngår i samme produktfamilie

16. Alva, Shridhara, Timothy Bailey, Ronald L. Brazg, Erwin S. Budiman, Kristin Castorino, Mark P. Christiansen, Gregory Forlenza, Mark Kipnes, David R. Liljenquist, and Hanqing Liu. “Accuracy of a 14-Day Factory-Calibrated Continuous Glucose Monitoring System with Advanced Algorithm in Pediatric and Adult Population With Diabetes. Journal of Diabetes Science and Technology, (September 2020).http://doi.org/10.1177/1932296820958754.

60. Hortensius, Johanna., et al. Perspectives of patients with type 1 or insulin-treated type 2 diabetes on self-monitoring of blood glucose: a qualitative study. BMC Public Health 12.1 (2012):167.

61. Chudyk, Anna., et al. Self-Monitoring Technologies for type 2 Diabetes and the Prevention of Cardiovascular Complications: Perspectives from End Users. Journal of Diabetes Science and Technology 5.2 (2011): 394–401.

 

ADC-74871 v1.0 04/23