Diabetestrekanten

De tre viktigste områdene for å forbedre diabeteshåndtering

Diabetestrekanten er en etablert behandlingsstrategi som bygger på tre mål, som kan bidra til å forbedre resultatene for pasienter med type 1 og type 2 diabetes. Når den brukes med FreeStyle Libre systemene, kan du hjelpe pasientene dine med å nå mål innen alle tre områder ved å bruke glukoseinformasjonen fra sensoren for å gi informasjon til din behandlingsplan. 

Hva er diabetestrekanten? 

 

Diabetestrekanten stadfester at det er viktig å forbedre HbA1c til pasientene dine, men den understreker også et behov for å minimere hypoglykemi og begrense glukosevariabilitet. 

Ideelt sett bør alle tre målene nås, men er kanskje ikke alltid mulig. Sensorbasert glukosemonitorering med FreeStyle Libre systemene kan være en støtte i å nå disse målene. 

De tre målene i diabetestrekanten for bedre diabetesbehandling er:

Forbedre oversiktlige glukosenivåene (HbA1c), minimere hypoglykemi, begrense glukosevariabilitet. 

Diabetestrekanten ble utviklet av Dr. Ramzi Ajjan, professor i indremedisin og konsulent i diabetes og endokrinologi ved Leeds University og Leeds Teaching Hospitals Trust94.

Diabetestriangelen
Forbedre oversiktlige glukosenivåer (HbA1c)

HbA1c er et godkjent mål for glukosekontroll over de siste tre månedene og illustrerer hvordan en person med diabetes sin glykemiske kontroll har vært. 

Mer regelmessig glukosemonitorering med FreeStyle Libre systemene kan hjelpe pasientene dine med å oppnå bedre langsiktig diabeteskontroll. 

Real-world analyser av data samlet inn fra 50 831 avlesere og 279 446 sensorer rundt om i verden viser at den estimerte HbA1c sank etter hvert som skanningsfrekvensen økte. Ettersom skanningsfrekvensen økte fra 4,4 til 48,1 skanninger/dag, sank estimert HbA1c fra 64 til 50 mmol/mol.36

Forbedre dine glukosenivåer
Minimer hypoglykemi

Hypoglykemi er et vanlig problem for personer med type 1 diabetes. Også personer med type 2 diabetes som bruker insulin eller insulinstimulerendelegemiddel kan oppleve hypoglykemi.

FreeStyle Libre systemene har vist at de hjelper med å redusere hypoglykemi

FreeStyle Libre systemene har trendpiler for å vise pasientene hvor glukoseverdiene deres er på vei, noe som betyr at før pasienten får en hypoglykemisk verdi, kan de iverksette passende tiltak.. 

Aktuelle time in range (tid innenfor målområde) konsensus anbefaler at pasienter bruker <4 % av tiden <3,9 mmol/L, inkludert <1 % av tiden <3,0 mmol/L. Dette gjelder voksne med diabetes type 1 og type 2 som ikke er gravide, eldre eller i en risikogruppe.18

I kliniske studier for personer med type 1 og type 2 diabetes, reduserte FreeStyle Libre-gruppen signifikant tiden deres glukosenivåer var i hypoglykemi (<3,9 mmol/L) med henholdsvis 38 % og 43 % sammenlignet med SMBG*-gruppen.17,20

 

*SMBG= Self-monitoring of blood glucose

Minske hypoglykemi

 

Begrens glukosevariabiliteten

Selv om pasientens HbA1c er i målområde, kan de ha opplevd daglige svingninger mellom høye og lave glukosenivåer som resulterer i betydelig glukosevariabilitet. 

Å unngå glukosesvingninger og minimere størrelsen på disse daglige svingningene er viktig for å forbedre pasientens generelle helse og håndtering av diabetes.65

Analyserte data fra DCCT-studien viste at endringer i en pasients gjennomsnittlige glukoseverdi var en bedre uavhengig variabel for hjerte-karsykdom enn HbA1c.44

Begrens glukosevariabiliteten

FreeStyle Libre porteføljen og diabetestrekanten

FreeStyle Libre porteføljen gir pasienter muligheten til å treffe mål på hver av de tre sidene av diabetestrekanten og forbedre deres generelle glukosekontroll. Selv om ett mål ikke kan nås, vil en forbedring av ett eller begge av de andre målene ha en positiv effekt på den generelle helsen til pasientene. 

Ytterligere ressurser

Webinarer

Vi tilbyr forskjellige on-demand webinarer for helsepersonell, inkludert et fokus på hypoglykemi. 

Opplæringsmateriell

Utforsk opplæringsmateriellet vårt for å hjelpe dine pasienter å bedre forstå tid i målområde.

Real-World Data

Finn ut mer om å leve med diabetes og hvordan FreeStyle Libre systemene kan hjelpe pasienter å bedre håndtere sin diabetes ved å bruke data fra virkelige brukere. 

Referanser og ansvarsfraskrivelser

17. Haak, Thomas., et al. Flash glucose-sensing technology as a replacement for blood glucose monitoring for the management of insulin-treated type 2 diabetes: a multicenter, openlabel randomized controlled trial. DiabetesTherapy 8.1 (2017): 55–73.

18. Battelino, T. Diabetes Care (2019): https://doi.org/10.2337/dci19-0028

20. Jan Bolinder, Ramiro Antuna, Petronella Geelhoed-Duijvestjin, Jens Kröger, Raimund Weitgasser. “Novel Glucose-Sensing Technology and Hypoglycaemia in Type 1 Diabetes: a Multicentre, Non-Masked, Randomised Controlled Trial.” Lancet 388, no. 10057 (2016): 2254–2263. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31535-5.

36. Dunn, T., et al. Real-world flash glucose monitoring patterns and associations between self-monitoring frequency and glycaemic measures: A European analysis of over 60 million glucose tests. Diabetes Research and Clinical Practice; 137(2018) 37-46

44. Kilpatrick ES et al Diabetologia 2008; 51: 365-371.

65. Ceriello A. et al, Lancet Diabetes Endocrinol 2019 : http://dx.doi.org/10.1016/S2213-8587(18)30136-0

94. Rayman G. Glycaemic control, glucose variability and the Triangle of Diabetes Care. Br J Diabetes 2016;16(Suppl1):S3-S6. http://dx.doi.org/10.15277/bjd.2016.070

 

ADC-74282 v1.0 04/23