Hvorfor FreeStyle Libre systemene? 


Diabetestrekanten

FreeStyle Libre systemet hjelper pasienten å lære å kjenne de tre viktigste områdene for å forbedre sin diabeteshåndtering.

 

To personer prater med hverandre
To personer prater med hverandre
To personer prater med hverandre


Tid innenfor målområde

FreeStyle Libre systemene hjelper dine pasienter å forbedre tid innenfor målområdet - som gir mer informasjon en bare HbA1c

Mamma leker med barn
Mamma leker med barn
Mamma leker med barn


Hvorfor sensorbasert glukosemonitorering? 

Våre sensorbaserte glukosemonitoreringssystem måler, registrerer og lagrer automatisk glukosedata dag og natt, uten behov for fingerstikk.9
 

Mann med FreeStyle Libre Sensor
Mann med FreeStyle Libre Sensor
Mann med FreeStyle Libre Sensor

Referanser og ansvarsfraskrivelser

Bilder er kun ment som illustrasjoner. Ikke ekte pasient eller data.

9. Fingerstikk er nødvendig hvis glukoseavlesningene og alarmene ikke samsvarer med symptomer eller forventninger

ADC-72863 v1.0 03/23