Se mer.
Vit mer.
Ta bedre beslutninger.

Insulin pens
Insulin pens
Insulin pens

Nå kan pasientene dine enkelt overføre insulindataene sine fra den smarte tilkoblede insulinpennen24 til FreeStyle LibreLink appen4 og dele rapportene sine med deg for mer informative pasientkonsultasjoner.

Hvordan det fungerer

FreeStyle LibreLink appen er nå integrert med smarte insulinpenner, som kobler insulindoser og glukose

  • Insulindoser registrert med den kompatible NovoPen® 6 eller NovoPen Echo® Plus smart insulinpenn kan enkelt overføres til FreeStyle LibreLink app4.

  • Hjelper pasienter å se effekten av insulindoser med både glukose- og insulindata på de samme rapportene i LibreView10.

  • Hjelper deg med mer informative pasientkonsultasjoner.

kvinner som ser på FreeStyle LibreLink på en smarttelefon

Tre enkle trinn for å få tilgang til insulin- og glukosedata

Se denne videoen for å hjelpe pasientene dine med å komme i gang med å bruke sine smarte tilkoblede insulinpenner med FreeStyle LibreLink appen.

Instruksjonsvideo: FreeStyle LibreLink/Novopen®

Fordeler

Fordeler med å koble til NovoPen® 6 eller
NovoPen Echo® Plus med
FreeStyle LibreLink appen4 og LibreView10

Få en oversikt over de gjennomsnittlige daglige hurtig- og langtidsvirkende insulindosene

Fremhever viktig informasjon som gjennomsnittlig glukose, prosent av tiden i målområde og lav glukose.

Enkelt å se den gjennomsnittlige totale daglige insulinbruken over 14 dager.

insulin doses

 

Se insulin- og glukosedata samtidig for støtte til mer informative pasientkonsultasjoner

Se fargekodede, hurtig- og langtidsvirkende insulindata side om side med diagrammet Ambulatorisk Glukose Profil (AGP).

Hjelp pasientene dine med å justere insulindoser.

insulin and glucode data

FreeStyle LibreLink
Enkelt å overføre

Insulindoser registreres fra den kompatible smarte insulinpennen24 overføres til FreeStyle LibreLink appen4 .

 

LibreView
Enkel å forstå28

On-demand digital tilgang til glukose- og insulinrapporter for mer informative konsultasjoner.

LibreLinkUp
Enekl å koble til

Trygghet, fred og ro for sine kjære.27

Referanser og ansvarsfraskrivelse

Bilder er kun ment som illustrasjoner. Ikke ekte pasient eller data.

4. FreeStyle LibreLink-appen er kun kompatibel med visse mobile enheter og operativsystemer. Vennligst sjekk nettstedet for mer informasjon om enhetskompatibilitet før du bruker appen. Deling av data krever registrering hos LibreView.

10. LibreView-nettstedet er bare kompatibelt med visse operativsystemer og nettlesere. Kontroller www.LibreView.com for mer informasjon.

24. FreeStyle LibreLink fungerer med FreeStyle Libre 2 sensorer og er foreløpig kun kompatibel med Novopen® 6 og NovoPen Echo® Plus.

27. Campbell FM,. et al. Pediatr Diabetes. 2018;19(7):1294-1301. doi:10.1111/pedi.12735

28. Unger, J., Postgrad Med. (2020): https://doi.org/10.1080/00325481.2020.1744393.

* For at pasientene dine skal kunne overføre de registrerte insulindosene fra den kompatible smarte insulinpennen til FreeStyle LibreLink-appen, bør de holde pennen til toppen av iPhone eller holde pennen på baksiden av Android-telefonen. Brukeren må kanskje prøve å skanne i forskjellige områder for å finne riktig plassering.

© 2023 Abbott. FreeStyle, Libre, og relaterte varemerker eies av Abbott. NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus er registrerte varemerker som eies av Novo Nordisk.

ADC-73401 v1. 04/23