Partnerskap: Insulinpenner

Koble smarte insulinpenner til FreeStyle Libre økosystemet av produkter og apper for bedre diabeteshåndtering

FreeStyle LibreLink
appen

LibreView

LibreLinkUp
appen

NovoPen

Integrasjon med NovoPen® 6 eller NovoPen Echo® Plus

FreeStyle LibreLink er nå integrert med smarte insulinpenner24.
En skanning kobler insulindoser og glukose.

Style Novo
Style Novo
Style Novo

Referanser og ansvarsfraskrivelse

Bilder er kun ment som illustrasjoner. Ikke ekte pasient eller data.

4. FreeStyle LibreLink-appen er kun kompatibel med visse mobile enheter og operativsystemer. Vennligst sjekk nettstedet for mer informasjon om enhetskompatibilitet før du bruker appen. Deling av data krever registrering hos LibreView.

7. LibreLinkUp-appen er bare kompatibel med visse mobile enheter og operativsystemer. Kontroller www.LibreLinkUp.com for mer informasjon om enhetskompatibilitet før du bruker appen. Bruk av LibreLinkUp, FreeStyle LibreLink og FreeStyle Libre 3-appen krever registrering hos LibreView. LibreLinkUp-mobilappen er ikke ment å være en primær glukosemonitor: Hjemmebrukere må konsultere sine primære enheter og konsultere helsepersonell før de foretar medisinske tolknings- og terapijusteringer fra informasjonen fra appen.

10. LibreView-nettstedet er bare kompatibelt med visse operativsystemer og nettlesere. Kontroller www.LibreView.com for mer informasjon.

24. FreeStyle LibreLink fungerer med FreeStyle Libre 2 sensorer og er foreløpig kun kompatibel med Novopen® 6 og NovoPen Echo® Plus.

27. Campbell FM,. et al. Pediatr Diabetes. 2018;19(7):1294-1301. doi:10.1111/pedi.12735

28. Unger, J., Postgrad Med. (2020): https://doi.org/10.1080/00325481.2020.1744393.

© 2023 Abbott. FreeStyle, Libre, og relaterte varemerker eies av Abbott. NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus er registrerte varemerker som eies av Novo Nordisk.

 

ADC-73347 v1.0 03/23