Bruk av alarmer med FreeStyle Libre 2 systemet

De valgfrie glukosealarmene kan stilles inn individuelt i henhold til pasientenes behov

Med den valgfrie alarmfunksjon kan pasientene velge å bli varslet når glukoseverdiene deres er for høye eller for lave ved å bruke FreeStyle Libre 2 sensoren koblet med FreeStyle LibreLink appen.4,21

Diabetes pasient viser FreeStyle LibreLink til sin lege
Diabetes pasient viser FreeStyle LibreLink til sin lege
Diabetes pasient viser FreeStyle LibreLink til sin lege

Slik fungerer det

 

Når pasienten velger å motta varsler gjennom FreeStyle LibreLink appen4,21, kan de stille inn alarmer som varsler når glukosen stiger eller faller. Så lenge deres smarttelefon er innen rekkevidde, får de et varsel selv når de sover, eller når telefonen er satt på ikke-forstyrr. 

De kan deretter trykke på varselet for å sjekke glukosenivået og gjøre nødvendige tiltak. 

Ung mann sover med sin FreeStyle Libre sensor

Slik konfigurerer man alarmer på FreeStyle LibreLink appen

Først må pasienten bestemme hvilken enhet de vil motta alarmene på. Dette er et viktig første trinn ettersom de kun kan motta alarmer på enheten de starter FreeStyle Libre 2 sensoren med. 

FreeStyle LibreLink

Hvis de har tenkt å bruke FreeStyle LibreLink appenfor å monitorere glukosenivåene, må pasientene først skanne sin nye FreeStyle Libre 2 sensor med appen. I dette tilfellet vil de bare kunne motta alarmer på FreeStyIe LibreLink appen.

Konfigurering av alarmer på en smarttelefon: 

 • Sørg for at Bluetooth er slått på før du starter FreeStyle Libre 2 sensoren. 

 • Åpne FreeStyle LibreLink appen. 

 • Trykk på menyen og velg ‘’Alarmer’’.

 • Trykk på  ’‘Alarm for lav glukose’’.55

 • Slå ‘’På’’ for å aktivere alarmen. 

 • Still inn grensenivå for alarm. 

 • Trykk på tilbake-knappen. 

 • Gjenta trinn 3 til 5 for innstillingen ‘’Alarm for høy glukose’’.56

 • For å aktivere ’’ikke-forstyrr’’, trykk på Alarm om signaltap og aktiver "ignorer ikke-forstyrr’’ 

Glukosealarmene er nå på. .

Merk: Alarm for signaltap slås automatisk på når en av alarmene slås på. Alarm for signaltap vil varsle pasienten hvis sensoren ikke har kommunisert med appen på 20 minutter. I et slikt tilfelle vil de ikke motta alarmer for lav eller høy glukose.

alarm som varsler om glukosenivået er for lavt eller for høyt

Aktivering av varslinger på en smarttelefon

Hvis pasienten ønsker å motta glukosealarmer på smarttelefonen, er det første steget å sette opp alarmene i FreeStyle LibreLink appen4,21. Deretter må de sørge for at telefonen har varsler aktivert for appen.

Hvordan de gjør dette avhenger av telefonens operativsystem. 

iOS

 • Åpne innstillinger på iPhone. 

 • Gå til Varslinger og velg FreeStyle LibreLink appen. 

 • Sett tillat varslinger til ‘På’.

 • Trykk for å hake av for alternativene ’'Låst skjerm’’, ’‘Varslingssenter’’ og ’‘Bannere’’ for å slå på alle varslinger. 

Tillat meldinger i FreeStyle LibreLink

Android

 • Åpne Innstillinger på din Android smarttelefonen. 

 • Gå til Apper og velg FreeStyle LibreLink appen og velg varsler. 

 • Aktiver alle FreeStyle LibreLink varsler

Tillat alle meldinger i FreeStyle LibreLink

Slik sørger du for at pasientene ikke går glipp av alarmer

Det er visse ting pasientene kan gjøre for å sikre at de ikke går glipp av noen glukosealarmer på telefonen med FreeStyle Libre 2 systemet: 


Hold telefonens Bluetooth påslått


Sørge for at telefonen er innenfor 6 meter fra dem til enhver tid, uhindret


Ikke lukk FreeStyle LibreLink appen — sørge for at den kjører i bakgrunnen


Slå av lydløs-modus eller velge å overstyre "ikke-forstyrr" i alarminnstillingene57

Referanser og ansvarsfraskrivelse

Bilder er kun ment som illustrasjoner. Ikke ekte pasient eller data.

4. FreeStyle LibreLink-appen er kun kompatibel med visse mobile enheter og operativsystemer. Vennligst sjekk nettstedet for mer informasjon om enhetskompatibilitet før du bruker appen. Deling av data krever registrering hos LibreView.

21. Pasienter velger hvilken enhet de vil motta alarmer på: FreeStyle Libre 2-avleseren eller FreeStyle LibreLink appen. De må starte FreeStyle Libre 2-sensoren med den valgte enheten. Når pasienten skanner sin FreeStyle Libre 2 sensor med den enheten, kan de bare motta alarmer på den enheten.

55. 3,9 mmol/L er standard alarminnstilling for lavt glukosenivå og kan stilles inn mellom 3,3-5,6 mmol/L.

56. 13,3 mmol/L er standard alarminnstilling for høy glukosenivå og kan stilles inn mellom 6,7-22,2 mmol/L.

57. Ignorer Ikke forstyrr-funksjonen varierer avhengig av telefonmodell og operativsystemversjon. Brukeren må godta appens tillatelsesforespørsel for kritiske varsler for å slå av Ikke forstyrr-modus. Brukere kan også aktivere innstillingen for kritiske varsler direkte i appens varslingsinnstillinger.

 

ADC-72996 v1.0 04/23