FreeStyle Libre portefølje

Gjør glukosemonitorering enkelt

FreeStyle Libre porteføljen gir personer som lever med diabetes en mulighet til å gjøre bedre valg og selvhåntering av sin diabetes, og for å hjelpe deg som er helsepersonell å støtter dine pasienter i deres behandling.

Vårt utvalg av produkter og digitale helseverktøy hjelper pasienter med å følge, lese og forstå sine glukosenivåer, og hjelpe deg med å oppdage mønstre og trender slik at du kan ta bedre behandlingsbeslutninger.

FreeStyle Libre systemene

FreeStyle Libre 3 systemet

Neste generasjon CGM-ytelse du kan stole på med verdens minste, tynneste1, og mest diskrete2 sensor. 

FreeStyle Libre 3 systemet
FreeStyle Libre 3 systemet
FreeStyle Libre 3 systemet

FreeStyle Libre 2 systemet

Oppdag verdens mest brukte sensorbaserte glukosemålingssystemet3

Utmerket nøyaktighet – ingen fingerstikk.9,16

FreeStyle Libre 2 systemet
FreeStyle Libre 2 systemet
FreeStyle Libre 2 systemet

Referanser og ansvarsfraskrivelser

Bilder er kun ment som illustrasjoner. Ikke ekte pasient eller data.

1. Blant glukosesensorer som festes på pasienter.

2. Registrerte data hos Abbott Diabetes Care, Inc.

3. Data on file, Abbott Diabetes Care, Inc. Data basert på antall brukere av FreeStyle Libre systemet over hele verden, sammenlignet med antall brukere av andre ledende sensorbaserte glukoseovervåkingssystemer til personlig bruk.

9. Fingerstikk er nødvendig hvis glukoseavlesningene og alarmene ikke samsvarer med symptomer eller forventninger

16. Alva, Shridhara, Timothy Bailey, Ronald L. Brazg, Erwin S. Budiman, Kristin Castorino, Mark P. Christiansen, Gregory Forlenza, Mark Kipnes, David R. Liljenquist, and Hanqing Liu. “Accuracy of a 14-Day Factory-Calibrated Continuous Glucose Monitoring System with Advanced Algorithm in Pediatric and Adult Population With Diabetes. Journal of Diabetes Science and Technology, (September 2020).http://doi.org/10.1177/1932296820958754.

 

 

ADC-72845 v1.0 03/23