FreeStyle Libre 3 appen

Verdiene overføres til pasientens smarttelefon5 minutt for minutt, slik at de vet når deres glukose begynner å bli lav og kan handle raskere for å unngå lav glukose.

Tilgjengelig på iOS & Android

Patient mit FreeStyle Libre App
Patient mit FreeStyle Libre App
Patient mit FreeStyle Libre App

Hvordan det fungerar

Introduksjonsvideo: FreeStyle Libre 3

Funksjoner & Fordeler

Daglige mønstre

Et diagram som viser mønsteret og variabiliteten av glukoseverdier fra pasienten sin sensor i løpet av en vanlig dag

Kontinuelig glukosemonitorering

Kontinuelig glukosemonitoreringssystem, for personer som lever med diabetes fra 4 år69, måler hvert minutt.

Ambulatorisk glukoseprofil

Enkel tilgang til glukoseinnsikt inkludert ambulatorisk glukoseprofil. Data kan lagres i opptil 90 dager. 

Valgfrie alarmer

Valgfrie glukosealarmer i sanntid lar pasienten få vite på minuttet om glukosen er for lav eller for høy16,29

Del data med nære og kjære

Med LibreLinkUpappen kan brukere av FreeStyle Libre 3 appen5 dele sine glukoseverdier, på avstand, med opp til 20 andre personer53.

Del data gjennom LibreView

Pasienten kan oppdage glukosemønstre og trender som de kan dele med sitt helsepersonell, slik at dere kan ta informerte beslutninger om pasientens helse sammen.10,12


Koble til på avstand

Lær mer om hvordan pasienter kan koble til på avstand til sitt helsepersonell, venner og familie ved å bruke våre digitale helseløsninger.

Kompatible produkter

FreeStyle Libre 3
sensoren

Neste generasjonen av kontinuerlig glukosemonitorering, nå med den minste, tynneste1 og mest diskré2 sensoren til nå.

LibreView

Med LibreView10, vårt skybaserte system, kan pasienter laste opp dataene sine for å dele med helsepersonell. Du vil få tilgang til mer dyptgående rapporter for å hjelpe deg med å ta informerte beslutninger for pasientene dine.

LibreLinkUp
appen

FreeStyle Libre 3 appen5 gjør det mulig for pasienter å forstå glukosedataene sine og hjelpe dem med å ta mer informerte beslutninger om diabeteshåndteringen basert på rådene dine. Data fra appen kan lastes opp automatisk13 til LibreView.

Kompatible smarttelefoner

FreeStyle Libre 3 appen er bare kompatibel med visse smarttelefoner og operativsystemer. For å finne ut om pasientens smarttelefon er kompatibel, vennligst les kompatibilitetsguiden.

Referanser og ansvarsfraskrivelse

Bilder er kun ment som illustrasjoner. Ikke ekte pasient eller data.

1. Blant glukosesensorer som festes på pasienter.

2. Registrerte data hos Abbott Diabetes Care, Inc.

5. FreeStyle Libre 3 appen er kun kompatibel med enkelte mobileenheter og operativsystemer. Se nettstedet vårt for mer informasjon om enhetens kompatibilitet før bruk av appen. Deling av glukoseinformasjon krever registrering hos LibreView.

7. LibreLinkUp-appen er bare kompatibel med visse mobile enheter og operativsystemer. Kontroller www.LibreLinkUp.com for mer informasjon om enhetskompatibilitet før du bruker appen. Bruk av LibreLinkUp, FreeStyle LibreLink og FreeStyle Libre 3-appen krever registrering hos LibreView. LibreLinkUp-mobilappen er ikke ment å være en primær glukosemonitor: Hjemmebrukere må konsultere sine primære enheter og konsultere helsepersonell før de foretar medisinske tolknings- og terapijusteringer fra informasjonen fra appen.

10. LibreView-nettstedet er bare kompatibelt med visse operativsystemer og nettlesere. Kontroller www.LibreView.com for mer informasjon.

12. Databehandlingsprogrammet LibreView er beregnet for bruk av både pasienter og helsepersonell for å hjelpe personer med diabetes og deres helsepersonell med gjennomgang, analyse og evaluering av datahistorikk i glukosemålingene for å støtte effektiv diabetesbehandling. LibreView-programvaren er ikke ment å gi behandlingsbeslutninger eller brukes som en erstatning for profesjonelle helsetjenester.

13. Brukerens enhet må ha internetttilkobling for at glukosedataen skal lastes opp i LibreView.

16. Alva, Shridhara, Timothy Bailey, Ronald L. Brazg, Erwin S. Budiman, Kristin Castorino, Mark P. Christiansen, Gregory Forlenza, Mark Kipnes, David R. Liljenquist, and Hanqing Liu. “Accuracy of a 14-Day Factory-Calibrated Continuous Glucose Monitoring System with Advanced Algorithm in Pediatric and Adult Population With Diabetes. Journal of Diabetes Science and Technology, (September 2020).http://doi.org/10.1177/1932296820958754.

29. Varsler mottas kun når alarmene er slått på og sensoren er innenfor 10 meter fra telefonen uten hindringer.

53. Pasienten bestemmer selv om han vil invitere slektninger, venner etc. til å få tilgang til informasjon om glukosedata. Abbott er ikke ansvarlig på noen måte for de nødvendige tiltakene som er tatt av de som har tilgang til informasjonen din. Å dele informasjonen din på denne måten bør ikke sees på som en erstatning for å søke hjelp. Kontakt alltid legen din dersom du har spørsmål om sykdom eller behandling.

69. Indikasjonen for barn (4–12 år) er begrenset til dem som er under oppsyn av en omsorgsyter som er minst 18 år gammel. Omsorgsyteren er ansvarlig for å håndtere eller hjelpe barnet med å håndtere appen og sensoren samt tolke eller hjelpe barnet med å tolke glukoseverdiene fra sensoren.

 

ADC-74289 v1.0 04/23