Brukerveiledninger

Last ned brukerveiledninger for alle våre produkter

FreeStyle Libre systemene

FreeStyle Libre 3

FreeStyle Libre 2

Digitale helseløsninger

FreeStyle LibreLink Appen

FreeStyle Libre 3 appen

LibreLinkUp appen

Klikk under for flere brukerveiledninger

Referanser og ansvarsfraskrivelse

Bilder er kun ment som illustrasjoner. Ikke ekte pasient eller data.

 

 

ADC-73987 v1.0 04/23