FreeStyle
Precision Neo

Blodglukose- og ketonovervåkning for alle som lever med diabetes.

Freestyle Optium Neo
Freestyle Optium Neo
Freestyle Optium Neo

Funksjoner

Rask og pålitelig blodglukosemåling62,63

 

Ingen koding og bare en liten mengde blod er nødvendig.

Trendindikator for blodglukose

Tydelig og enkel indikator varsler dine pasienter om hypo- eller hyperglykemiske trender. Viser insulinbrukeren når det er risiko for hypo- eller hyperglykemi. Angir om det har vært høye eller lave trender i blodsukkermålinger de siste fem dagene.

 

Insulindoseguide

Lagrer og viser instruksjonene for insulindosen du gir dine pasienter. Pasienter kan trykke på pil opp eller pil ned for å logge insulindosen riktig.

 

Insulinlogg

Lar pasienter logge insulindoser med bare noen få trykk og gjennomgå tidligere loggede insulindoser. Hjelper pasientene dine med å unngå feil som å hoppe over en dose eller ta samme dose to ganger.

Hva pasientene kan forvente seg

 • Veileder pasienten i å ta en mer aktiv rolle i håndteringen av sine blodglukosetrender.

 • Hjelper pasienten med å holde oversikt over sine injeserte insulindoser.

 • Lagrer både insulindoser og blodglukoseverdier slik at pasienten kan se hvordan glukosenivåene påvirkes av insulinet de tar.64

 • Kan også måle ketoner.

 • Tynn og lett som passer i lommen.

 • En stor, oversiktlig og brukervennlig skjerm som er symboldrevet og uavhengig av språk.
Freestyle Optium Neo benefits
 • Trinn-for-trinn installasjonsveiledning
 • Leveres med 10 teststrimler for blodglukose.
 • Teststrimlene kan kjøpes separat i pakker med 50 eller 100 stk.
 • FreeStyle Precision Neo måler
 • Bæreveske
 • 10 lansetter
 • Blodprøvetaker
 • USB-kabel
Blodglukosemåleren FreeStyle Precition Neo

Hvordan bruker man blodprøvetakeren

1. Fjern hetten på blodprøvetakeren

2. Sett lansetten inn i lansettholderen

3. Vri av lansetthetten

4. Sett på plass blodprøvetakerhetten

5. Still inn dybden

6. Skyv inn glideknappen

7. Velg prøvetakingsstedet, se bruksanvisning

8. Lansetten skal fjernes og kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering

Hva pasienten kan forvente seg

Vårt skybaserte diabeteshåndteringssystem for pasienter og helsepersonell.10,12 LibreView genererer glukoserapporter etter behov for å støtte effektiv diabeteshåndtering.

 • Gir et fullstendig bilde av pasientens glukoseverdier

 • Hjelper med tydelige intuitive rapporter fra FreeStyle som kan deles mellom pasient og helsepersonell.

LibreView vises på dataskjerm

Referanser og ansvarsfraskrivelse

Bilder er kun ment som illustrasjoner. Ikke ekte pasient eller data.

10. LibreView-nettstedet er bare kompatibelt med visse operativsystemer og nettlesere. Kontroller www.LibreView.com for mer informasjon.

12. Databehandlingsprogrammet LibreView er beregnet for bruk av både pasienter og helsepersonell for å hjelpe personer med diabetes og deres helsepersonell med gjennomgang, analyse og evaluering av datahistorikk i glukosemålingene for å støtte effektiv diabetesbehandling. LibreView-programvaren er ikke ment å gi behandlingsbeslutninger eller brukes som en erstatning for profesjonelle helsetjenester.

62. Rask: Blodglukoseresultater på 5 sekunder.

63. Ytelsen oppfyller EN ISO 15197:2015-standarden: 95 % av resultatene innenfor ± 0,83 mmol/L av referanseverdiene ved glukosekonsentrasjoner < 5,55 mmol/L og innenfor ± 15 % av referanseverdiene ved glukosekonsentrasjoner ≥ 5,55 mmol/ L.

64. Målerens loggbok kan lagre opptil 1000 hendelser – inkludert blodglukose-, keton- og kontrolloppløsningsresultater, insulindoser og annen informasjon fra måleren.

 

ADC-72938 v1.0 03/23