Blodglukosemålere

Finn ut mer om våre blodglukosemålere

FreeStyle
Precision Neo

FreeStyle Precision Neo har en rekke funksjoner, som aktive trendpiler direkte på målerens skjermen, som er laget for å hjelpe personer med diabetes som bruker insulin.

Freestyle Optium Neo
Freestyle Optium Neo
Freestyle Optium Neo

FreeStyle
Freedom Lite

FreeStyle Freedom Lite er en grunnleggende blodglukosemåler og er for pasienter som trenger en enkel og pålitelig blodglukosemåler. Den er kodefri, noe som gjør den ukomplisert å bruke.

Freestyle Optium Neo
Freestyle Optium Neo
Freestyle Optium Neo

Tilbehør

FreeStyle fra Abbott er en serie blodglukosemålere og sensorbaserte glukosemålere som er spesielt tilpasset pasientens livsstil, alder, aktivitetsnivå og sykdom. Alle er utviklet med det felles mål å gi personer med diabetes en hverdag med så høy grad av frihet som mulig og som minner mest mulig om livet uten diabetes.

Freestyle Optium Neo
Freestyle Optium Neo
Freestyle Optium Neo

Referanser og ansvarsfraskrivelse

Bilder er kun ment som illustrasjoner. Ikke ekte pasient eller data.

 

ADC-72934 v1.0 03/23