Welke rapporten zijn beschikbaar in de app?

* Dagelijkse patronen: Een grafiek met het patroon en de variabiliteit van de sensorglucosemetingen over een typische dag. Omvat het mediane, 25e -75e percentiel en 10e-90e percentielbereik van de glucosemetingen.
• Tijd binnen bereik: een grafiek met het percentage van de tijd dat de sensorglucosemetingen boven, onder of binnen het doelbereik lagen.
• Hypo's: Informatie over gebeurtenissen met een lage glucose gemeten door de sensor. Een lage glucosegebeurtenis wordt geregistreerd wanneer de glucosewaarde van de sensor lager is dan 3,9 mmol / L gedurende langer dan 15 minuten.
• Gemiddelde glucose: Informatie over de gemiddelde sensorglucosewaarden voor verschillende perioden van de dag.
• Dagelijkse grafiek: Een grafiek van de sensorglucosemetingen per dag.
• Geschatte A1c: Schatting van A1c (HbA1c) op basis van sensorglucosegegevens van de afgelopen 90 dagen. A1c kan worden gebruikt als een indicator van hoe goed de glucosespiegels onder controle zijn en kan worden gebruikt om een diabetesbehandelingsregime te controleren.
*Sensorgebruik: informatie over hoe vaak de sensor wordt gescand.

U wordt binnenkort uitgelogd wegens inactiviteit

Klik op ‘Ingelogd blijven’ om door te gaan

{{Counter}}

Loading...