Vergoeding vanuit de basiszorg

Het Zorginstituut Nederland bepaalt welke hulpmiddelen er vergoed worden vanuit de basiszorg. De informatie hieronder is actueel tot 12 October 2022 en ontleend aan het consensusdocument "Kwaliteitscriteria voor sensortechnologie (pdf, 291 KB)" van de Nederlandse Diabetes Federatie.

Vergoedingscriteria

Flash Glucose Monitoring

 • Mensen met diabetes type 1
 • Mensen met diabetes type 2 met een intensief insulineschema
 • Zwangere vrouwen met bestaande diabetes type 2 die insuline gebruiken maar geen intensief insulineschema hebben3
 • Vrouwen met een zwangerschapswens bij een preconceptionele diabetes type 2 die insuline gebruiken maar geen intensief insulineschema hebben
 • Vrouwen met een zwangerschapswens bij een preconceptionele diabetes (type 1 en type 2)

Vergoedingscriteria 

Continue Glucose Monitoring

 • Kinderen met type 1 diabetes1
 • Volwassenen met slecht ingestelde diabetes type 1 (ondanks standaard controle blijvend hoog HbA1c >8% of >64 mmol/mol)2
 • Patiënten met diabetes type 1, die kampen met herhaalde ernstige hypoglykemieën en/of die ongevoelig zijn om hypoglykemie waar te nemen (‘hypoglycemia unawareness’)
 • Zwangere vrouwen met bestaande diabetes (type 1 en 2)3
 • Vrouwen met een zwangerschapswens bij een preconceptionele diabetes (type 1 en type 2)
 1. Kinderen die 18 jaar worden maken met de behandelaar afspraken over de verdere behandeling. Wanneer de behandeldoelen bereikt worden met CGM, en geen doelmatiger behandeling voorhanden is om die doelen te bereiken, kan de patiënt aanspraak blijven maken op CGM. Patiënten moeten zich wel aantoonbaar aan het behandelplan hebben gehouden.
 2. Onder blijvend hoog wordt verstaan 4 achtereenvolgende kwartalen >8% of >64mmol/mol. 
 3. Tijdens de postpartum periode (met een maximum van 6 maanden) kunnen vrouwen blijven beschikken over de sensor die zij tijdens de zwangerschap hebben gebruikt. Deze criteria zijn ontleend aan het consensusdocument "Kwaliteitscriteria voor sensortechnologie (pdf, 291 KB)" van de Nederlandse Diabetes Federatie.

Laat uw patiënten de FreeStyle Libre 2-glucosesensor nu gratis proberen

Voorwaarden zijn van toepassing. Alleen voor mensen met diabetes, die nog niet eerder een FreeStyle Libre 2 kochten of vergoed kregen.

References & Disclaimers
 
Afbeeldingen zijn alleen voor illustratieve doeleinden. Geen echte patienten of gegevens. 
 
Ѱ Voor kinderen van tussen de 4-12 jaar oud is een verzorger van tenminste 18 jaar verantwoordelijk voor het overzien en assisteren in het gebruik van het FreeStyle Libre systeem en het interpreteren van de metingen.
 
◊ FreeStyle LibreLink-app of FreeStyle Libre 3-app zijn alleen compatibel met bepaalde mobiele telefoons en besturingssystemen. Bekijk de website voor meer informatie over apparaatcompatibiliteit en besturingssystemen. Bekijk de website voor meer informatie voordat men de app gebruikt. Gebruik van de app vereist registratie bij LibreView.
 
§ De app LibreLinkUp is alleen compatibel met bepaalde mobiele telefoons en besturingssystemen. Bekijk www.librelinkup.com voor meer informatie over compatibiliteit voordat je de app gebruikt. Gebruik van LibreLinkUp vereist registratie bij LibreView. De app LibreLinkUp is niet bedoeld als primaire glucose monitor: gebruikers moeten hun primaire apparaat bekijken en overleggen met een behandelaar voordat ze enige medische interpretatie of therapie aanpassingen doen op basis van informatie uit de app.
 
₼ De website LibreView is alleen compatibel met bepaalde besturingssystemen en browsers. Bekijk www.libreview.com voor meer informatie.

ADC-73321 v1.0  04/23

U wordt binnenkort uitgelogd wegens inactiviteit

Klik op ‘Ingelogd blijven’ om door te gaan

{{Counter}}

Loading...