Hedef Aralıktaki Zaman (TIR)

HbA1c'nin ötesinde bilgi veren bir ölçüt

Aralıktaki zaman ya da daha net bir deyişle Hedef Aralıkta Geçen Zaman, HbA1c'yi tamamlayan ve siz ve hastalarınız için eyleme geçirilebilir bilgiler sağlayan bir ölçümdür. Hastaların glukozunu hızlı bir şekilde değerlendirmenize, HbA1c'lerini değerlendirirken gerekli olacak başka bir veriyi de elde etmenize ve Hedef Aralıkta Geçirdikleri Süreyi artırmanıza yardımcı olur.

Aralıktaki Zaman (TIR: Time in Range) Nedir ?

Aralıkta Geçen Zaman, genellikle 70-180 mg/dL arası olarak gösterilen bir ölçüt olarak, diyabetli bir kişinin hedef glukoz aralığında geçirdiği günlük süreyi ifade etmektedir. FreeStyle Libre sistemi, diyabetlinin hedef aralığın içinde, üstünde veya altında geçirdiği sürenin yüzdesini otomatik olarak hesaplar ve rapor olarak gösterir.

Uluslararası Konsensus, Hedef Aralıkta Geçen Zaman için hedefler belirlemiştir1. Hedef aralıkta, hedef altında ve üstünde geçirilen süreler için öneriler Tip 1 diyabetliler için grafikteki gibi tanımlanmıştır. 

FreeStyle Libre, diyabetlilerin hem kendilerinin hem de hekimlerinin kolayca anlayabileceği raporlar sunarak, glisemik parametrelerin iyileştirilmesinde etkili olmaktadır.

Hedef Aralıkta Geçirilen Süre Neden Önemli ?

 • Hedef Aralıkta geçen süredeki her %10'luk artış, Tip 1 ve Tip 2 diyabetlilerde, HbA1c'yi %0,8 oranında azaltabilir2

 • Hedef Aralıkta geçirilecek süredeki her %5'lik (günde ~1 saat) artış, glukoz kontrolü üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir1

 • Hedef Aralıkta daha fazla süre geçirmek, uzun vadeli göz ve böbrek sağlığı komplikasyonlarını azaltabilir3

 • FreeStyle Libre Sistemi ile Hedef Aralıkta Geçen Zamanı kolayca görebilir ve hastalarınız için net hedefler belirleyebilirsiniz.

İyileştirilmiş %TIR, diyabetin uzun vadeli komplikasyon riskinin azalmasıyla ilişkilidir

Hedef aralıkta geçirilen sürenin artması, diyabete bağlı gelişebilecek, böbrek, gözve kalp4 hastalıkları risklerinin azalması ve ayrıca daha iyi periferik sinir fonksiyonu ile ilişkilidir.6

Hedef aralıkta geçen sürenin %10 azalması, retinopati ve mikroalbüminüri riskini arttırır.3

HbA1c'nin sınırlamaları vardır

HbA1c, son 2-3 aydaki ortalama glukozu yansıtır; hiper ve hipogliseminin glisemik dalgalanmalarını göstermez.1

Hedef Aralıktaki Geçen Zamanda oluşacak bir artış, HbA1c'de azalma sağlar.

T1D ve T2D çalışmalarına dayalı olarak belirli bir Hedef Aralıktaki Geçen Zaman düzeyi için HbA1c tahmini 2 :

Hedef Aralıktaki Geçen Zaman ve FreeStyle Libre

Diyabetli birey, sensörü ile glukoz değerlerini kontrol ettiğinde, FreeStyle LibreLink uygulaması veya FreeStyle Libre 2 okuyucu◊, hedef aralığın içinde, üstünde veya altında geçirdikleri sürenin yüzdesini otomatik olarak hesaplayacak ve rapor olarak gösterecektir. Bu, hastanızın genel diyabet sağlığını yönetmede nerede daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu belirlemenize yardımcı olacaktır.

Aşağıdaki örnekte görüleceği gibi, Hedef Aralıkta Geçen Zaman raporu, sensör kullanıcısının, gününün %40'ını hedef glukoz aralığında geçirdiğini göstermektedir:

FreeStyle Libre sistemi, hedef aralıkta kalma zamanını artırmaya yardımcı olur.

Gerçek yaşam verileri, FreeStyle Libre kullanıcılarının daha sık ölçüm yaptığını ve böylece Hedef Aralıkta geçirdikleri süreyi artırdıklarını gösteriyor.5

 • FreeStyle Libre sistemini kullanan hastalar, en düşükten en yüksek ölçüm yapma sayısına göre (günde 3,5 ve 38,5 okutma) iki gruba ayrılarak karşılaştırıldığında;
 • Hedefte Geçen Zamanda (TIR) %43 artış, (günde 11.7 saatten 16.8 saate)
 • Hedef Altında Geçen Sürede (TBR) %26 azalma (günde 31.6 dakikadan 23.4 dakikaya) görülmüştür.5

Hedef Aralıkta Geçen Zaman & LibreView

LibreView ile hastalarınız için Hedefte Geçen Süreyi kolayca görselleştirin

LibreView güvenli, bulut tabanlı bir diyabet yönetim sistemidir. Hem sağlık uzmanlarına hem de hastalara, glukoz trendlerini ve eğilimleri keşfetmeyi daha kolay ve daha hızlı hale getiren tutarlı, açık ve sezgisel raporlara erişim sağlar.

LibreView'daki AGP raporuyla şunları yapabilirsiniz:

 • Hedef aralıkta geçirilen zamanı ve hasta glukoz verilerini hızlıca görebilir,
 • Hastanızın hedef aralıkta geçirdiği zamanı günün bölünmüş saatlerine göre hızlı bir şekilde değerlendirebilir,
 • Bir bakışta trendleri ve kalıpları belirleyebilir ve
 • Günlük Glukoz Profilleri ile hedef glukoz seviyesinden sapma gerçekleşen zamanlarını belirleyebilirsiniz.

Ek Kaynaklar

Eğitim Modülleri

Sağlık Profesyoneli eğitim modüllerimiz aracılığıyla Hedefte Geçen Süre ve FreeStyle Libre Portföyü hakkında daha fazla bilgi edinin

Webinarlar

Hedef Aralıktaki Süre dahil olmak üzere Sağlık Uzmanları için çeşitli web seminerleri sunuyoruz

 

 

Referanslar & Sorumluluk Reddi

Görseller yalnızca açıklama amaçlıdır. Gerçek hasta veya verisi değildir.

1. Battelino T, Danne T, Bergenstal RM, et al. Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: recommendations from the international consensus on time in range. Diabetes Care. (2019);42(8):1593-1603  

2. Vigersky RA, McMahon C. The relationship of hemoglobin A1c to time-in-range in patients with diabetes. Diabetes Technol Ther. (2019);21(2):81-85    

3. Beck RW et al. Diabetes Care 2019;42:400–405.

4.. Lu J, et al. Diabetes Technol Ther. 2020 Feb;22:72-78.

5. Lang J, Jangam S, Dunn T, Hayter G. Expanded real-world use confirms strong association between frequency of flash glucose monitoring and glucose control [Poster 972]. Diabetes 2019 Jun; 68(Supplement 1)

6. Li F, et al. Diabetes Res Clin Pract. 2020 Aug;166:108289. doi: 10.1016/j.diabres.2020.108289

₼ The LibreView website is only compatible with certain operating systems and browsers. Please check www.LibreView.com for additional information.

◊ Hastalar alarm almak istedikleri cihazı seçerler: FreeStyle Libre 2 okuyucu veya FreeStyle LibreLink uygulaması. Seçili cihazla FreeStyle Libre 2 sensörlerini başlatmaları gerekir. Hasta FreeStyle Libre 2 sensörünü o cihazla taradığında, yalnızca o cihazda alarm alabilir. FreeStyle LibreLink uygulaması yalnızca belirli mobil cihazlar ve işletim sistemleriyle uyumludur. Lütfen uygulamayı kullanmadan önce cihaz uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi için web sitesini kontrol edin. FreeStyle LibreLink'in kullanımı, LibreView'a kayıt olmayı gerektirir. 

 

ADC-78945 v.1.0 08/23

Loading...