Gerçek Yaşam Verileri

FreeStyle Libre sistemiyle klinik çalışmalara ek olarak gerçek kullanıcıların yaşamları üzerindeki etkilerinin gözlemlendiği çalışmalar da yapılmaktadır.

real world data

Diyabetlilerin hayatında gerçekleşen sonuçlar

FreeStyle Libre sistemi, diyabetlilerin glisemik sonuçlarında gerçek anlamda bir iyileşme sağlamaktadır

Hipoglisemi Azalır1,2

HbA1c  Azalır3

Hedef Aralıktaki Süre Artar1

Hayat Kalitesi Artar6

Hipoglisemide Azalma

FreeStyle Libre sisteminin Tip 1 1 ve Tip 2 2 diyabetlilerde, hipoglisemiyi önemli ölçüde azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır

IMPACT Çalışması1: T1D

Hipoglisemi <70 mg/dL olarak tanımlanmıştır

Başlangıç HbA1c'si %7,5 altında olan, 328 T1 diyabetli hasta ile 6 ay süreli yapılan RKÇ: FreeStyle Libre'nin parmaktan ölçümün yerini güvenle alabildiğini gösterir

REPLACE Çalışması2: T2D

Yoğun insülin tedavisi alan, 224 T2 diyabetli hasta ile 6 ay süreli yapılan RKÇ: FreeStyle Libre'nin parmaktan ölçümün yerini güvenle alabildiğini gösterir

HbA1c'de Azalma

FreeStyle Libre sisteminin, yetişkinlerde HbA1c düzeyini düşürdüğü gösterilmiştir3

3182 hasta

T1 ve T2 diyabetlilerin 7.5 aylık takibi

%0.5 düşüş

HbA1c %8.3'ten %7.8'e düşüş

%1.2 düşüş

Başlangıç HbA1c'si yüksek (>%8.5) olanlarda daha fazla düşüş

Hedef Aralıkta Geçen Zaman Artar

FreeStyle LibreLink kullanan diyabetlilerin, okuyucu kullananlara kıyasla, hedef glukoz aralığında daha uzun süre kaldığı gözlenmiştir4

Hedef Aralıkta 1.2 saat daha uzun süre4

FreeStyle LibreLink kullanıcıları %5 oranda (1.2 sa) daha fazla süre, klinik olarak anlamlı ölçüde, hedef aralıkta kalmıştır. 5

TIR

Hayat Kalitesinde İyileşme

FreeStyle Libre kullanan T1 ve T2 diyabetlilerde hayat kalitesinin iyileştiği gösterilmiştir6

%66

T1 ve T2 diyabetlilerde, hastaneye yatış oranında azalma6

12 ayda, 13.7%'den 4.7%'ye

Gerçek verilere dayalı bu çalışma, 1365 T1 ve 1 yıldan fazla insülin kullanan T2 diyabetli ile, A1c, hipoglisemi ve hasta tarafından bildirilen çıktıları sonuç olarak hedeflemiştir.

(p=0.005)

%33

T1 diyabetlilerde, DKA veya hipoglisemi nedenli hastane başvurularında azalma7

12 ayda, 3.3%'ten 2.2%'ye

Gerçek verilere dayalı bu çalışma, 1913 T1 diyabetli ile 6.ayda ve 12. ayda hayat kalitesi (QoL), hastaneye başvuru sayıları ve hipoglisemi sayılarını sonuç olarak hedeflemiştir.

(p=0.0031)

%58

T1 ve T2 diyabetlilerde diyabet nedenli işe devamsızlıklarda azalma6

12 ayda, 18.5%'ten 7.7%'ye

Gerçek verilere dayalı bu çalışmada, <65 yaş kişilerde, FreeStyle Libre kullananlar için işe devamsızlıkta %60 oranında azalma görülmüştür (%20.4'ten %8.3'e)

p<0.001

Ölçüm Sıklığının Artması

FreeStyle Libre sistemiyle* daha sık glukoz kontrolü, hedefte geçirilen zamanı artırmıştır8

En düşük ölçüm yapan ile en yüksek ölçüm yapan iki grup karşılaştırıldığında, FreeStyle Libre sistemlerini* kullanarak daha sık ölçüm/kontrol yapan hastalar, %43 daha fazla süre hedef aralıkta kalmıştır.

Hedef Aralıkta geçirilen sürenin artması da daha iyi glisemik kontrolle ilişkilendirilmiştir.

5.8 milyon

FreeStyle Libre sensör verisi

1.71 milyar

saat glukoz ölçümü

%43

hedefte daha çok zaman

günde 11.7 saatten 16.8 saate (p<0.001)

FreeStyle Libre sisteminin sık kullanımı, diyabetlilerin Aralık Altındaki Sürede (TBR: Time Below Range) %26 daha az vakit geçirmesini sağlamıştır                                     (<54 mg/dL)8

Hemen başlayın

FreeStyle Akademi ile FreeStyle Libre Portföyü ve hastalarınız için faydaları hakkında daha fazla bilgi edinin

Klinik Kanıtlar

Tip 1 ve Tip 2 diyabetliler için klinik faydalar

Webinarlar

Online olarak sunulan bilgilendirmeler

Eğitim Modülleri

Sağlık Profesyonelleri için eğitim modüllerimiz

Referanslar & Sorumluluk Reddi

Görseller sadece açıklama amaçlıdır. Gerçek hasta ve veya hekim verisi değildir.

* FreeStyle Libre sistemleri olarak kastedilen FreeStyle Libre veya FreeStyle Libre 2 Sistemidir.

1. Bolinder J, Antuna R, Geelhoed-Duijvestijn P, Kr ger J, Weitgasser R. Novel glucose-sensing technology and hypoglycaemia in type 1 diabetes: a multicentre, non-masked, randomised controlled trial. Lancet. 2016;388(10057):2254-2263.

2. Haak T, Hanaire H, Ajjan R, Hermanns N, Riveline JP, Rayman G. Flash glucose-sensing technology as a replacement for blood glucose monitoring for the management of insulin-treated type 2 diabetes: a multicenter, open-label randomized controlled trial. Diabetes Ther. 2017;8(1): 55-73.

3. Deshmukh H, et al. Effect of Flash Glucose Monitoring on Glycemic Control, Hypoglycemia, Diabetes-Related Distress, and Resource Utilization in the Association of British Clinical Diabetologists (ABCD) Nationwide Audit. Diabetes Care 2020;43:2153–2160.

4. Kao K., Journal of Diabetes Science and Technology. (2021): https://doi.org/10.1177%2F19322968211044141.

5. Battelino T., Diabetes Care. (2019): https://doi.org/10.2337/dci19-0028

6. Fokkert M, van Dijk P, Edens M, et al. Improved well-being and decreased disease burden after 1-year use of flash glucose monitoring (FLARE-NL4). BMJ Open Diab Res Care. 2019. https://doi:10.1136/bmjdrc-2019-000809.

7. Charleer, S. Diabetes Care (2020): https://doi.org/10.2337/dc19-1610

8. Lang J, Jangam S, Dunn T, Hayter G. Expanded real-world use reaffirms strong correlation between scanning frequency of flash glucose monitoring and glucose control [Poster 972]. Diabetes. 2019;68(suppl 1). https://doi.org/10.2337/db19-972-P.

ADC-78954 v.1.0 08/23

Loading...