Kullanım Koşulları

 

Koşulların Kabulü

Bu Politika hükümlerine sadece https://www.pro.freestyle.abbott/tr-tr/home.html sitesine erişebilen Türkiye Cumhuriyeti’nde mukim kişilere uygulanmaktadır. Eğer ikametgahınız başka bir ülkede ise, lütfen sizin için geçerli olan bilgilere ulaşmak için buraya tıklayınız.
 
Bu web sitesine erişiminiz, Abbott tarafından muhtelif zamanlarda güncellenebilecek olan aşağıdaki hüküm ve koşullara tabidir. Bu web sitesine erişerek veya bu web sitesini kullanarak, işbu Web Sitesi Kullanım Hüküm ve Koşullarını ve bu koşullara ek olarak düzenlenmiş olan Gizlilik Politikamız ve Cookie (Çerez) Politikamız bünyesindeki hükümlerı okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara tabi olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Geçerli değişiklikler için işbu Hüküm ve Koşulları periyodik olarak incelemekle mesulsünüz. İşbu Hükümler ve Koşullarda yapılan değişiklikleri yayınlamamızın ardından bu web sitesini kullanmak suretiyle, değişiklikleri kabul etmiş varsayılmaktasınız. Eğer bu Hüküm ve Koşulları(muhtelif zamanlarda değişiklik yapılmış haliyle) kabul etmiyorsanız ya da bu web sitesinden memnun değilseniz yegane ve münhasır kanuni çözüm yolunuz, bu web sitesini kullanmayı bırakmaktır.

                                                                                                                                                                                                                                   

Değişiklik

Abbott, bu sözleşmenin herhangi bir bölümünü bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar ve Web Sitesini kullanımınız bu sözleşmeyi kabul ettiğiniz anlamına gelir. Kullanıcıların bu sözleşmenin Hüküm ve Koşullarını düzenli olarak kontrol etmelerini tavsiye ederiz.

Abbott, bu tür bir eylemden doğan herhangi bir uyarı veya yükümlülük olmaksızın bu sitenin herhangi bir bölümünü değiştirmek veya kaldırmak için tam takdir yetkisine sahiptir.

                                                                                                                                                                                                                                   

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Abbott, Web Sitesini kullanımınızla ilgili olarak herhangi bir iş, gelir, kar veya veri kaybı dahil olmak üzere dolaylı, özel veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan hiçbir koşulda sorumlu olmayacaktır.

Bu Sözleşmedeki hiçbir şey, Abbott'un, çalışanlarının veya temsilcilerinin ihmalinden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanmalara ilişkin herhangi bir sorumluluğu hariç tutmayacaktır.

                                                                                                                                                                                                                                   

Telif hakkı

Abbott'un ticari markalar, ticari unvanlar, patentler, tescilli tasarımlar gibi tüm fikri mülkiyet hakları ve Web Sitesinin estetiğinden veya işlevselliğinden kaynaklanan diğer otomatik fikri mülkiyet hakları Abbott mülkiyetinde kalacaktır.

Web Sitesini kullanarak Abbott'un fikri mülkiyet haklarına saygı göstermeyi ve Web Sitesinde yer alan herhangi bir materyali kopyalamaktan, indirmekten, iletmekten, çoğaltmaktan, yazdırmaktan veya ticari amaçla kullanmaktan kaçınacağınızı kabul etmektesiniz.

                                                                                                                                                                                                                                   

Feragatnameler

Bilgiler, web sitesinin tavsiye vermekle meşgul olmadığı ve ilgili herhangi bir karar verilirken tamamen güvenilmemesi gerektiği anlayışıyla sağlanmaktadır.

Web Sitesinde yer alan bilgiler, Web Sitesinin herhangi bir bileşeninin doğruluğu, amaca uygunluğu, uyumluluğu veya güvenliği ile ilgili olarak açık veya zımni hiçbir garanti olmaksızın "olduğu gibi" sağlanmaktadır.

Web Sitesi ve Web Sitesini kullanmanın hatasız olacağına dair herhangi bir beyanda bulunamaz.

                                                                                                                                                                                                                                   

Üçüncü Taraflar

Web Sitesi, diğer taraflarca işletilen web sitelerine hiper bağlantılar içerebilir. Bu tür web sitelerini kontrol etmiyoruz ve içerikleri için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz ve bunlarla ilgili herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceğiz. Bu tür web sitelerine köprüler eklememiz, bu tür web sitelerinde yer alan görüşlerin, beyanların veya bilgilerin onaylandığı anlamına gelmez.

                                                                                                                                                                                                                                   

İlişiğin Kesilmesi

İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, söz konusu hüküm çıkarılacak ve geri kalan hükümler yürürlükte kalacaktır.

                                                                                                                                                                                                                                   

Geçerli yasa ve yargı yetkisi

Bu Sözleşme, Türkiye yasalarına tabi olacaktır ve Web Sitesinin herhangi bir kullanıcısı, yasaların seçimini yöneten kurallara atıfta bulunmaksızın, münhasıran İstanbul Anadolu mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yargı yetkisine tabi olmayı kabul eder.

Aksi belirtilmedikçe, bu İnternet sitesinde görünen tüm ürün adları, Abbott, Abbott Park, Illinois, ABD, yan kuruluşları veya bağlı kuruluşlarının sahip olduğu veya onlara lisans verdiği ticari markalardır. Abbott'un önceden yazılı izni olmadan bu sitedeki herhangi bir Abbott ticari markası, ticari adı veya ticari takdim şekli, şirketin ürün veya hizmetlerini tanımlama dışında kullanılamaz.

                                                                                                                                                                                                                                   

Ticari markalar

Aksi belirtilmedikçe, bu İnternet sitesinde görünen tüm ürün adları, Abbott , Abbott Park, Illinois, ABD, yan kuruluşları veya bağlı şirketlerine ait veya lisanslı ticari markalardır. Abbott Laboratories'in önceden yazılı izni olmadan bu sitedeki herhangi bir Abbott ticari markası, ticari unvanı veya ticari takdim şekli, şirketin ürün veya hizmetlerini tanımlama dışında kullanılamaz.

                                                                                                                                                                                                                                   

ADC-79456 v.1.0 07/23

Loading...