FreeStyle Libre 2 sistemi için en uygun hastalar kimlerdir?

Klinik araştırma verilerimiz ve geri ödeme başvuruları, Tip 1 veya Tip 2 insülini yoğun şekilde kullanan hastalara odaklanmıştır.

Loading...