FreeStyle Libre 2 sistem alarmları rakip alarmlarla (örn. Dexcom) nasıl karşılaştırılır?

FreeStyle Libre 2 sistemi isteğe bağlı üç alarm sunar: Düşük glukoz, Yüksek glukoz ve Sinyal Kaybı. Bu alarmlar varsayılan olarak KAPALI'dır ve kullanıcı isterse bunları AÇIK duruma getirme seçeneğine sahiptir. Dexcom ve diğer CGM'lerde glukoz alarmlarına ek olarak çeşitli sistem uyarıları/alarmları bulunur. Dexcom'un sistemi, FreeStyle Libre 2 sisteminden (okuyucu/uygulama ve sensör) daha fazla bileşene (sensör, verici ve görüntüleme cihazı) sahiptir ve birden fazla bileşen arasında sistem kalibrasyonu ve bağlantı sağlamak için çok sayıda ek alarm sunar. Bu ek uyarıların örnekleri şunlardır: sensör başarısız oldu, sensörü şimdi değiştirin, yeni bir KŞ ölçer değeri girin, depolama dolu, verici hatası, Dexcom uygulaması hatası, kalibrasyon hatası ve kalibrasyon uyarısı. Dexcom sistemindeki uyarılar/alarmlar için varsayılan ayar AÇIK'tır ve Dexcom sistemindeki tüm uyarılar/alarmlar KAPALI konuma getirilemez.

Loading...