FreeStyle Libre 2 sistem doğruluk performansı nedir?

FreeStyle Libre 2 sistemi, Consensus Error Grid'in A ve B Bölgelerindeki okumaların %99,9'u ile genel olarak %9,2'lik bir MARD'a sahiptir.1 FreeStyle Libre 2 sistemi, Consensus Error Grid'in A ve B Bölgelerindeki okumaların %100'ü ile genel olarak %9,7 MARD2'ye sahiptir.2

1. Freestyle Libre 2 sistem Performans Veri Sayfası
2. Dosyadaki veriler, Abbott Diabetes Care, Inc. 6-17 yaş arası pediyatrik hastalar.

Loading...