Raporlardaki medyan ve yüzde istatistikleri ne anlama gelmektedir?

Medyan - okumalarının yarısının çizginin altında kaldığı geri kalan yarısının çizginin üstünde kaldığı yerdir.

Yüzde 25 - 75 gözlemlenen sensör glukoz okumalarının %25 - %75'inin karşılık geldiği yerdir. (veya sonuçların orta %50'si).

Yüzde 5 - 95 gözlemlenen sensör glukoz okumalarının %5 - %95'inin karşılık geldiği yerdir

Loading...