Wat is Flash Glucose Monitoring?

Het Flash Glucose Monitoringsysteem is een nieuwe praktische manier om discreet de glucosespiegel te bepalen. De FreeStyle Libre 2-sensor is een Flash Glucose Monitoringsysteem. Hij wordt op de achterkant van de bovenarm gedragen, meet dag en nacht voortdurend deglucosespiegel en slaat die op gedurende 8 uur. Telkens als de gebruiker de smartphone over de sensor beweegt, worden de glucosegegevens doorgegeven aan de FreeStyle LibreLink app. Hij wordt na 14 dagen verplaatst. Het Flash Glucose Monitoringsysteem is uitzonderlijk, want het biedt, door gewoon even met de smartphone over de sensor te bewegen, een volledig glykemisch beeld van de huidige glucosespiegel van de patiënt, de glucosegegevens van de laatste 8 uur en een trendpijl die aangeeft of de glucosespiegel stijgt, daalt of stabiel blijft.

U wordt binnenkort uitgelogd wegens inactiviteit

Klik op ‘Ingelogd blijven’ om door te gaan

{{Counter}}

Loading...