Käyttöehdot

 

Abbot Laboratories Limited, Abbott Diabetes Care verkkosivuston käyttöehdot (”Käyttöehdot”). Näissä Käyttöehdoissa “me”, “meidän”, “meitä”, “meihin”, ”meille” “Abbott” ja “Abbott Laboratories Limited, Abbott Diabetes Care“ viittaavat “Abbott Laboratories Limited, Abbott Diabetes Care Division:iin“. 

 

Yleistä

https://pro.freestyle.abbott/fi-fi/ (“Verkkosivusto”) on sivusto, jota hallinnoi Abbott Laboratories Limited, Abbott Diabetes Care Division (jäljempänä “Abbott”). Abbott on rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 080315-4 ja sen rekisteröity toimipaikan osoite on Karvaamokuja 2 A, 00380 Helsinki. Abbottin ALV-numero on FI08031514. Ottaaksesi meihin yhteyttä, lähetä sähköpostia osoitteeseen diabetes.finland@abbott.com tai soita Abbott Diabetes Caren numeroon 0800 555 500. 

                                                                                                                                                                                                                                           

Verkkosivusto terveydenhuollon ammattihenkilöille

Verkkosivusto sisältää erityistä tietoa, joka on tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilöille, joten sen oikea tulkinta edellyttää erityiskoulutusta. Verkkosivuston sisältö on tarkoitettu yksinomaan terveydenhuollon ammattihenkilöille, jotka työskentelevät Suomessa ja joihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Jos haluat käyttää Verkkosivuston sisältöä, sinun tulee vahvistaa olevasi terveydenhuollon ammattihenkilö sekä vahvistaa lukeneesi ja ymmärtäneesi Eväste- ja tietosuojakäytäntömme.

Jos et täytä kaikkia yllä mainittuja ehtoja, tämä Verkkosivusto ei ole suunnattu sinulle, ja sinun tulee pitäytyä käyttämästä sitä.

                                                                                                                                                                                                                                           

Käyttöehtojen hyväksyminen

Käyttämällä tai tarkastelemalla https://pro.freestyle.abbott/fi-fi/ Verkkosivuston sisältöä, hyväksyt, että näissä Käyttöehdoissa asetetut ehdot sitovat sinua. Jos et hyväksy jotain näissä Käyttöehdoissa asetetuista ehdoista, sinun ei tule käyttää mitään Verkkosivuston tuotteista tai palveluista ja sinun tulee poistua Verkkosivustolta välittömästi.

Sitoudut olemaan käyttämättä Verkkosivustoa lainvastaisiin tarkoituksiin sekä sitoudut noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja ja kaikkea soveltuvaa sääntelyä. Sitoudut olemaan käyttämättä Verkkosivustoa tavalla, joka voi heikentää Verkkosivuston suorituskykyä, turmella Verkkosivuston sisältöä tai muuten alentaa Verkkosivuston yleistä toimivuutta. Sitoudut myös siihen, ettet vaaranna Verkkosivuston turvallisuutta tai yritä saada pääsyä suojatuille alueille tai arkaluontoiseen tietoon.  

Sitoudut olemaan täysin vastuussa mistä tahansa vaatimuksesta, kulusta, vastuusta, menetyksistä ja kustannuksista, mukaan lukien meidän oikeudenkäyntikulumme, jotka aiheutuvat mistä tahansa näissä Käyttöehdoissa mainittujen ehtojen rikkomisesta. 

                                                                                                                                                                                                                                           

Muutokset

Abbott varaa oikeuden muuttaa mitä tahansa osaa tästä Sopimuksesta ilmoittamatta siitä. Käyttämällä Verkkosivustoa, hyväksyt nämä Käyttöehdot. Neuvomme käyttäjiä tarkastamaan säännöllisesti näiden Käyttöehtojen ehdot.

Abbott voi täysin harkintavaltansa mukaan muuttaa mitä tahansa osaa tai poistaa minkä tahansa osan tältä Verkkosivustolta ilman varoitusta tai kyseisestä toimesta aiheutuvaa vastuuta. 

                                                                                                                                                                                                                                           

Vastuunrajoitus

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Abbott ei missään olosuhteissa vastaa Verkkosivuston käyttöösi liittyvistä välittömistä, epäsuorista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien mikä tahansa liiketoiminnan, liikevaihdon, voittojen tai datan menetys.

Mikään näissä Käyttöehdoissa ei poissulje vastuuta kuolemantapauksista tai henkilövahingoista, jotka aiheutuvat Abbottin, Abbottin työntekijöiden tai Abbottin edustajien huolimattomuudesta. 

                                                                                                                                                                                                                                           

Immateriaalioikeudet

Kaikki Abbottin, sen kumppaniyritysten, sidosyritysten tai tytäryhtiöiden immateriaalioikeudet, kuten tavaramerkit, kauppanimet, patentit, rekisteröidyt mallit ja kaikki muut Verkkosivuston estetiikkaan tai toiminnallisuuteen perustuvat immateriaalioikeudet säilyvät Abbottin, sen kumppaniyritysten, sidosyritysten tai tytäryhtiöiden omaisuutena.

Käyttämällä Verkkosivustoa sitoudut kunnioittamaan Abbottin, sen kumppaniyritysten, sidosyritysten ja tytäryhtiöiden immateriaalioikeuksia ja pitäydyt kopioimasta, lataamasta, välittämästä, toisintamasta, tulostamasta tai hyödyntämästä mitään Verkkosivustolla olevaa materiaalia kaupallisiin tarkoituksiin. 

                                                                                                                                                                                                                                           

Vastuunvapautukset

Verkkosivustolla olevat tiedot on annettu siitä lähtökohdasta, että Verkkosivusto ei harjoita neuvojen antamista, eikä Verkkosivustolla oleviin tietoihin tule täysin luottaa tehdessään mitään niihin liittyviä päätöksiä. 

Verkkosivustolla olevat tiedot on annettu “sellaisina kuin ne ovat” eikä Verkkosivustolla olevien komponenttien virheettömyydestä, tarkoitukseen sopivuudesta, yhteensopivuudesta tai turvallisuudesta anneta nimenomaisesti tai implisiittisesti takuita.

Me emme takaa Verkkosivuston keskeytyksetöntä saatavuutta, emmekä voi antaa mitään vakuutusta siitä, että Verkkosivuston käyttäminen tulee olemaan virheetöntä. 

                                                                                                                                                                                                                                           

Kolmannet osapuolet 

Verkkosivusto voi sisältää hyperlinkkejä muiden osapuolten hallinnoimille verkkosivustoille. Me emme hallinnoi tällaisia verkkosivustoja, emmekä ota vastuuta, eikä meille aiheudu mitään vastuuta, niiden sisällöstä. Se, että sisällytämme Verkkosivustolle hyperlinkkejä tällaisille verkkosivustoille, ei merkitse tällaisilla verkkosivustoilla olevien näkemysten, lausuntojen tai tietojen hyväksyntää.

                                                                                                                                                                                                                                           

Kohdan erottaminen

Jos jonkin näihin Käyttöehtoihin sisältyvän kohdan katsotaan olevan pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, tällainen kohta poistetaan ja jäljelle jäävät kohdat pysyvät voimassa. 

                                                                                                                                                                                                                                           

Sovellettava laki ja toimivalta

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja jokainen Verkkosivuston käyttäjä täten hyväksyy suomalaisten tuomioistuinten olevan yksinomaan toimivaltaisia, eikä lainvalintasääntöjä huomioida. 

                                                                                                                                                                                                                                           

Tavaramerkit

Ellei toisin ole ilmoitettu, kaikki tällä Verkkosivustolla olevat tuotenimet ovat Abbott Laboratories:in, Abbott Park, Illinois, U.S.A, sen tytäryhtiöiden tai sidosyritysten omistamia tai niille lisensoituja. Mitään tällä Verkkosivustolla olevaa Abbottin tavaramerkkiä, kauppanimeä tai mallia ei saa käyttää ilman Abbott Laboratories:in etukäteen antamaa kirjallista valtuutusta muuhun kuin Abbottin tuotteen tai palvelun tunnistamiseen.  

                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

ADC-75479 v1.0 05/23