TIETOSUOJASELOSTE

Tässä Tietosuojaselosteessa kerromme, millä tavalla käsittelemme henkilötietoja, joita luovutat meille verkkosivustolla (www.pro.freestyle.abbott/fi-fi), joka sisältää linkin tähän selosteeseen (jäljempänä ”Abbott-sivusto”) taikka puhelimitse. Tietoja hallinnoi Abbott Oy, Abbott Diabetes Care, Karvaamokuja 2A, 00380 Helsinki, (“Abbott”).

Abbott käsittelee henkilötietojasi henkilötietojen suojaa koskevien periaatteiden mukaisesti, erityisesti 27. huhtikuuta 2016 annetun asetuksen luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (EU:n yleinen tietosuoja-asetus) sekä soveltuvan tietojenkäsittelyä, tiedostoja ja oikeuksia koskevan kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti muutoksineen, yhdessä jäljempänä ”Tietosuojalainsäädäntö”.

Tämä Tietosuojaseloste ei koske henkilötietoja, joita pyydetään sinulta offline-tilassa tai sellaisilla Abbott-sivustoilla, joissa ei ole linkkiä tähän Tietosuojaselosteeseen taikka kolmansien osapuolten verkkosivustoilla, joille Abbott-sivusto saattaa ohjata sinut. Käyttäessäsi Abbott-sivustoa, joka sisältää linkin tähän Tietosuojaselosteeseen, sovelletaan tätä Tietosuojaselostetta ja Käyttöehtoja.

Tutustu tähän Tietosuojaselosteeseen ennen Abbott-sivuston käyttämistä tai ennen henkilötietojen toimittamista meille.

 

I. KERÄTYT HENKILÖTIETOTYYPIT
Mitä tässä Tietosuoja- ja evästeselosteessa tarkoitetaan ”henkilötiedoilla”?

“Henkilötietoja”ovat kaikki sellaiset tiedot, joka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön. ”Tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö” tarkoittaa luonnollista henkilöä, joka voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti tunnisteen avulla, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetiedon taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella ja jotka ilmoitetaan ja/tai kerätään Abbott-sivustolla ja joita Abbott ylläpitää helposti saatavilla olevassa muodossa.

Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimesi, postiosoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi.

 

Minkä tyyppisiä tietoja Abbott kerää verkossa?

 • Toimittamasi henkilötiedot: Abbott kerää henkilötietoja, joita täytät eri kenttiin Abbott-sivustolla tai jotka annat Abbottille puhelimitse. Saatat esimerkiksi toimittaa nimesi, postiosoitteesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja/tai muita tietoja saadaksesi tietoja eri aiheista, rekisteröityäksesi Abbottin ohjelmiin, luodaksesi tilin, ottaaksesi yhteyttä Abbottin asiakaspalveluun tai vastataksesi Abbottin kyselyihin. Voit myös luovuttaa Abbottille tietoja terveyteesi liittyen (ks. alla ”II. Henkilötietojen kerääminen"). Tietojesi yksityisyyden suojaamiseksi, sinun ei tule toimittaa Abbottille tietoja, joita ei ole erikseen pyydetty.

 • Muiden teknisten tietojen ja internetselaustietojen passiivinen kerääminen: Abbott-sivusto saattaa kerätä tietoja vierailuistasi Abbott-sivustolla ilman, että olet aktiivisin toimin ilmoittanut tällaisia tietoja. Näitä tietoja voivat olla esimerkiksi käyttämäsi selainohjelmiston tyyppi ja kieli, käyttöjärjestelmäsi, IP-osoitteesi, niiden verkkosivustojen URL-osoitteet, joilla vierailet ennen Abbott-sivuston vierailua ja sen jälkeen, Abbott-sivustolle johtanut internethaku,  katsomasi sivut ja mainokset sekä klikkaamasi linkit Abbott-sivustolla. Näitä tietoja voidaan kerätä erilaisilla teknisillä keinoilla, kuten evästeillä, HTML-tunnisteilla ja pikselitunnisteilla. Selainohjelmistosi lähettää myös automaattisesti Abbott-sivustolle tiettyjä tietoja, kuten äsken vierailemasi sivuston URL-osoitteen ja tietokoneesi käyttämän selainohjelmiston version.

 

II. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN
Kerääkö Abbott niin sanottuja "arkaluonteisia" henkilötietoja?

Abbott kerää tiettyjen Abbott-sivustojen kautta henkilötietoja, mukaan lukien terveyteen liittyviä henkilötietoja, joita voidaan tiettyjen lainkäyttöalueiden tietosuojalakien mukaan pitää "arkaluonteisina". Tietoja kerätään kuitenkin vain, jos annat siihen suostumuksesi. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Abbott käyttää paikallisen lainsäädännön mukaisia lisätoimenpiteitä näiden tietojen käsittelyä varten. Lisäksi jokainen Abbottin tytär- tai osakkuusyhtiö suorittaa tarvittavat toimet varmistaakseen noudattavansa paikallisia käytäntöjä tai sosiaalisia odotuksia tällaisten tietojen suhteen. Antaessasi meille luottamuksellisia henkilötietoja hyväksyt, että Abbott voi kerätä ja välittää niitä tunnistetuille vastaanottajille tai vastaanottajaryhmille sekä tallentaa ja käsitellä niitä.

 

Miten Abbott käyttää toimittamiani henkilötietoja?

Abbott käyttää Abbott-sivuston kautta tai puhelimitse antamiasi henkilötietoja vastatakseen kysymyksiisi, tarjotakseen niihin liittyviä tuotteita tai palveluita, mukaan lukien hyödyllisiä muistutuksia, kun Abbott katsoo, että sinun tulisi uusia tilauksesi ja tarjotakseen sinulle riittävää asiakaspalvelua, muun muassa kyselyiden kautta.

Saatamme myös käyttää henkilötietoja muihin liiketoimintaamme liittyviin tarkoituksiin, kuten tarjotaksemme sinulle tietoa Abbottin tuotteista tai palveluista, kutsuaksemme sinut osallistumaan tuotteitamme koskeviin tapahtumiin tai ilmoittamaan sinulle erikoistarjouksista.

Henkilötietojen toimittaminen Abbottille on välttämätöntä, jotta Abbott voi tarjota sinulle pyytämäsi tuotteen tai palvelun taikka noudattaakseen eurooppalaisia ​​tai paikallisia lakeja, kuten tuotteiden tai lääkinnällisten laitteiden turvallisuutta koskevia lakeja. Mikäli et luovuta meille näitä henkilötietoja, Abbottilla ei ole mahdollisuutta tarjota sinulle pyytämääsi tuotetta tai palvelua.

 

Kuinka kauan Abbott säilyttää henkilötietojani?

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen pyytämäsi sovelluksen, palvelun tai tuotteen tarjoamiseksi sinulle taikka soveltuvin osin Abbottin kanssa tekemäsi sopimuksen keston ajan.

Lisäksi kaupallisiin tarkoituksiin kerättyjä ja käsiteltyjä tietoja säilytetään kolme vuotta sen jälkeen, kun olemme viimeksi olleet sinuun yhteydessä. 

Edellä mainitun lisäksi tiedot arkistoidaan tiettyjen mahdollisesti soveltuvien tietojen säilyttämistä koskevien lakien ja asetusten edellyttämäksi ajaksi.

Arkistoinnin päätyttyä Abbott säilyttää vain anonymisoituja tilastotietoja.

Lisäksi henkilökohtaisia terveystietojasi ylläpitää hyväksytty/sertifioitu terveystietojen ylläpitäjä.

Sinulla on oikeus perustellusta syystä vastustaa terveystietojesi ylläpitämistä tämän kolmannen osapuolen ylläpitäjän kanssa. Vastustamista koskeva pyyntö tulee lähettää seuraavaan osoitteeseen: https://www.abbott.com/eudpoform.html. Huomioithan kuitenkin, että vastustaessasi terveystietojesi säilyttämistä, tämä voi viedä sinulta tiettyjä palveluita ja ominaisuuksia Abbottin tarjoamista tuotteista ja palveluista.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikalliseen asiakaspalveluun tai EU-alueen tietosuojavastaavaamme alla olevien yhteystietojen kautta.

 

Missä määrin voin valita, miten Abbott kerää ja käyttää henkilötietojani? 

Voit rajoittaa Abbottin sinusta saamien henkilötietojen määrää ja tyyppiä, kun päätät olla antamatta henkilötietoja Abbott-sivustolla täytettäviin lomakkeisiin tai kenttiin. Joitakin verkkopalveluitamme voidaan tarjota ainoastaan, jos annat meille oikeat henkilötiedot. Muilla Abbott-sivustolla olevilla alueilla saatetaan kysyä sinulta, mikäli haluat liittyä sinua mahdollisesti kiinnostavia tarjouksia, kampanjoita tai muita palveluita koskevalle yhteystietolistallemme.

Mikäli olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käyttämiseen suoramarkkinointitarkoituksiin, voit muuttaa mieltäsi milloin tahansa lähettämällä meille viestin osoitteeseen: Abbott Oy, Karvaamokuja 2A, 00380 Helsinki, Finland tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen diabetes.finland@abbott.com.

 

Ketkä ovat henkilötietojesi vastaanottajia?

Riippuen käsittelyn tarkoituksesta, jotka on kuvattu yllä olevassa kohdassa "Miten Abbott käyttää toimittamiani henkilötietoja?", henkilötietojesi vastaanottajat määritetään heidän tehtäviensä sekä tarkkojen tietojen vastaanottamista koskevien lupien mukaisesti.

Tapauksesta riippuen nämä vastaanottajat voivat olla:

 • Abbottin ja sen tytäryhtiöiden nimenomaisesti oikeutetut sekä tarkasti tehtäviään noudattavat työntekijät;

 • Alihankkijoihin ja teknisiin palveluntarjoajiin kuuluvat nimenomaisesti oikeutetut sekä tarkasti tehtäviään noudattavat jäsenet;

 • Abbottin liikekumppaneiden työntekijät, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi;

 • Oikeutettujen kolmansien osapuolten (kuten tuomioistuinten, välimiesten, sovittelijoiden tai asiaankuuluvien viranomaisten) jäsenet.

 

Kenellä on pääsy henkilötietoihini Abbottin sisällä?

Ainoastaan rajoitettu määrä erikseen oikeutettuja Abbottin työntekijöitä pääsee käsiksi henkilötietoihisi. Koulutamme työntekijöitämme tietosuojan tärkeydestä ja siitä, miten asiakastietoja käsitellään ja hallitaan oikein ja turvallisesti.

 

Linkittäminen muille verkkosivustoille? 

Abbott-sivusto saattaa sisältää linkkejä muille verkkosivustoille. Huomioithan, että käyttäessäsi linkkejä ja poistuessasi sivustoltamme, meillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa tällaiseen sivustoon. Näin ollen, emme ole vastuussa tietojen antamisen suojaamisesta ja yksityisyydestä, kun tämä tapahtuu muilla vieraimmillasi sivustoilla, eikä tämä Tietosuojaseloste koske tällaisia sivustoja. Kyseisten sivustojen osalta tulee noudattaa varovaisuutta sekä varmistaa tietojen luottamuksellisuus.

 

Miten Abbott varmistaa henkilötietojen turvallisuuden?

Abbott toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet huomioiden käsittelyyn liittyvä tietämys sekä käsittelyn laajuus, kustannukset, konteksti, luonne ja tarkoitus, jotta varmistetaan riskejä vastaava turvallisuustaso.

On kuitenkin aina olemassa riski, että kolmas osapuoli saattaa luvattomasti siepata lähetyksen internetin kautta. Noudata varovaisuutta lähettäessäsi henkilötietoja, mukaan lukien henkilökohtaisia terveystietoja internetin kautta. Lisäksi Abbott-sivusto, johon tämä Tietosuojaseloste liittyy, näyttää aina varoituksen, kun klikkaat linkkiä, joka ei ole Abbottin hallinnassa tai joka ei liity käsittelytoimiin tämän Tietosuojaselosteen alla. Ennen henkilötietojen antamista tällaisille kolmansille osapuolille, on suositeltavaa tarkistaa kyseisten kolmansien osapuolten tietosuojaselosteet.

 

Siirtääkö Abbott henkilötietoja muille lainkäyttöalueille? 

Abbott säilyttää tietoja suojatuilla palvelimilla, jotka sijaitsevat useissa Euroopan unionin (EU) maissa, sekä Irlantiin sijoittautuneen sertifioidun Amazon Irelandin suojatulla palvelimella, joka takaa riittävän suojan tiedonsiirroille Euroopan unionista. 

Lisäksi tapauksissa, joissa saatamme joutua siirtämään henkilötietojasi Euroopan talousalueen ("ETA") ulkopuolelle kolmansille osapuolille, joiden tietosuojasääntely ei vastaa EU:n asettamaa tasoa, suoritamme henkilötietojesi suojaamiseksi siirtoja vain (i) Euroopan komission tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen perusteella tai (ii) EU:n hyväksymien vakiosopimuslausekkeiden mukaisesti. Abbott on solminut EU:n vakiosopimuslausekkeisiin perustuvia tiedonsiirtosopimuksia henkilötietojesi siirtämisestä ETA-alueelta kolmansiin maihin, mukaan lukien Yhdysvaltoihin. Mikäli haluat saada kopion EU:n vakiosopimuslausekkeista, joita käytämme henkilötietojesi siirtämiseen ETA-alueen ulkopuolelle, voit olla yhteydessä EU-alueen tietosuojavastaavaamme (yhteystiedot alla).

 

Mitä yksityisyyden suojaa Abbott tarjoaa alaikäisille? 

Abbott ei tietoisesti kerää tai käsittele alaikäisten ("alaikäisellä" tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä) henkilötietoja Abbott-sivustolla. Emme tietoisesti anna alaikäisten tilata tuotteitamme tai kommunikoida kanssamme taikka käyttää palveluitamme. 

Jos olet vanhempi ja saat tietää, että alaikäinen lapsesi on luovuttanut meille tietoja, ota meihin yhteyttä jollakin alla luetelluista tavoista, jotta voimme tehdä kaikkemme ongelman ratkaisemiseksi yhdessä. 

 

Mitkä ovat oikeuteni Abbottin keräämiin henkilötietoihin liittyen? 

Tietosuojalainsäädännön mukaisesti, sinulla on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus oikaista tai poistaa Abbottin hallussa olevat virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot;

 • Oikeus kieltää mitä tahansa suoramarkkinointitoimintaamme milloin tahansa. Kieltämismahdollisuus näkyy jokaisen sinulle lähettämämme sähköpostin alaosassa;

 • Oikeus saada tutustua Abbottin säilyttämiin henkilötietoihin sinusta;

 • Oikeus tietyissä tapauksissa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä perustelluista syistä;

 • Oikeus olla joutumatta automaattiseen käsittelyyn perustuvan päätöksen kohteeksi tiettyjen elämääsi liittyvien henkilökohtaisten piirteiden arvioimiseksi, mukaan lukien käyttäytymisperusteiset analyysit. Löydät Tietosuojaselosteen "Evästeet" -osiosta lisätietoja siitä, miten voit käyttää tätä oikeutta, mikäli on määritetty, että evästeitä käytetään.

 • Jos olet antanut meille henkilötietosi suostumuksellasi tai osana sopimusta, oikeus siirtää kyseiset henkilötiedot toiselle henkilölle tai, mikäli teknisesti mahdollista, toiselle yritykselle;

 • Oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle tai saada korvausta kärsimästäsi vahingosta; ja

 • Oikeus peruuttaa suostumuksesi Abbottin suorittamaan henkilötietojesi käsittelyyn. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

Käyttääksesi näitä oikeuksia, ota yhteyttä Abbottin tietosuojavastaavaan osoitteessa: https://www.abbott.com/eudpoform.html. Voit myös lähettää kirjeen seuraavaan osoitteeseen: Abbott Oy, Abbott Diabetes Care, Karvaamokuja 2A, 00380 Helsinki.

 

III: Yhteystiedot Ja Päivitykset Tietosuojaselosteeseen

Miten otan yhteyttä Abbottiin?

Jos sinulla on kysyttävää tietojesi käytöstä tai oikeuksiesi käyttämisestä tai jos haluat peruuttaa tulevia viestejä liittyen Abbottin tiettyyn toimintoon tai ohjelmaan, ota yhteyttä meihin klikkaamalla "Ota yhteyttä" -linkkiä Sivustolla, jota selailet tai lähettämällä viestin asiakaspalveluumme: diabetes.finland@abbott.com. Voit myös lähettää kirjeen seuraavaan osoitteeseen: Abbott Oy, Abbott Diabetes Care, Karvaamokuja 2A, 00380 Helsinki.

Sisällytä kaikkiin yhteydenottoihisi Abbottin kanssa sähköpostiosoitteesi, jota olet käyttänyt rekisteröitymisesi yhteydessä (soveltuvin osin), osoitetiedot Sivustosta tai tiedon siitä Abbottin ohjelmasta, jota olet käyttänyt henkilötietojesi toimittamisen yhteydessä sekä yksityiskohtaisen selityksen pyynnöstäsi.

Osana pyyntöäsi käyttää henkilötietojen suojaan liittyviä oikeuksiasi ja ottaessasi yhteyttä meihin sähköpostitse, mainitse sähköpostiviestin otsikossa kyseinen oikeus, esimerkiksi: ”Henkilötietojen poistamista koskeva pyyntö.” Teemme kaikkemme vastataksemme kohtuullisiin pyyntöihin mahdollisimman pian.

 

Mistä tiedän, että Abbott on päivittänyt tämän Tietosuojaselosteen?

Abbott pidättää oikeuden muuttaa tätä Tietosuojaselostetta ilman erillistä ilmoitusta teknisen, lainsäädännön ja muun sääntelyn kehityksen sekä hyvien liiketoimintakäytäntöjen huomioon ottamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sovellettavan lain mukaisia oikeuksiasi.

Mikäli Abbott muuttaa tietosuojakäytäntöjään, nämä muutokset huomioidaan päivittämällä tätä Tietosuojaselostetta. Ilmoitamme sinulle muutoksista päivittämällä tämän Tietosuojaselosteen yläosassa olevan voimaantulopäivän.

 

IV. ETA-ALUEELLA OLEVAT HENKILÖT

EU:n yleinen tietosuoja-asetus ("GDPR") muuttaa ja päivittää oikeuksiasi henkilötietoihisi liittyen ja määrittelee henkilötietojasi käsittelevien yritysten oikeudet ja velvollisuudet. Asetus edellyttää myös, että toimitamme sinulle nämä tiedot sen lisäksi, mitä olemme sinulle aiemmin jo toimittaneet. Tämä lisäilmoitus korvaa kaikki yhteensopimattomat tiedot, jotka sinulle on aiemmin toimitettu.

Tietosuojavastaava: Jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelystä, ota yhteyttä EU-alueen tietosuojavastaavaamme osoitteessa: http://www.eu-dpo.abbott.com/

ADC-65477 v1.0 05/23