Aika tavoitealueella

Tärkeä mitta, joka ulottuu HbA1c-arvoa pidemmälle

Aika tavoitealueella eli ”Time in range” on mitta, joka täydentää HbA1c:tä sekä tarjoaa hyödyllistä tietoa sinulle ja potilaillesi. Sen avulla pystyt nopeasti arvioimaan potilaidesi glukoositasot, suhteuttamaan heidän HbA1c-arvonsa siihen ja pidentämään heidän aikaansa tavoitealueella..

Mitä aika tavoitealueella tarkoittaa?

Aika tavoitealueella tarkoittaa sitä prosentuaalista osuutta vuorokaudessa, jonka henkilön glukoosiarvot ovat tavoitealueella. FreeStyle Libre -järjestelmä laskee automaattisesti, kuinka suuren osan ajasta potilaan glukoosiarvot ovat tavoitealueella tai sen ylä- tai alapuolella.

Nykyisin vallitsee kansainvälinen yhteisymmärrys selkeästä tavoitteesta ajalle tavoitealueella18.

Suositeltu aika tavoitealueella suurimmalle osalle ihmisistä, joilla on tyypin 1 tai tyypin 2 diabetes ja jotka eivät ole raskaana, ikääntyneitä tai kuulu riskiryhmään

Miksi aika tavoitealueella on tärkeä?

  • Jokainen 10 %:n lisäys aikaan tavoitealueella voi laskea HbA1c-arvoja 9 mmol/mol tyypin 1 ja tyypin 2 diabetesta sairastavilla potilailla31

  • Jokainen 5 %:n lisäys aikaan tavoitealueella (~1 tunti päivässä), vaikuttaa positiivisesti potilaidesi glukoosinhallintaan18

  • Pidempi aika tavoitealueella voi vähentää kroonisia silmien ja munuaisten komplikaatioita32

  • Hyödyntämällä FreeStyle Libre -valikoiman tuotteita, on potilaille helppo visuaalisessa muodossa näyttää, miten tavoitealueella on pysytty ja asettaa selkeät tavoitteet

kliniskt-signifikanta-fördelar

Tavoitealueella vietetyn ajan prosentuaalisen osuuden lisääntyminen on yhteydessä pitkäaikaisten diabeteskomplikaatioiden riskin pienenemiseen

Tavoitealueella vietetyn ajan prosentuaalisen osuuden lisääntyminen voi olla yhteydessä tiettyjen diabetekseen liittyvien makrovaskulaaristen sairauksien30 sekä munuais-32 ja silmäsairauksien32 riskin pienenemiseen sekä ääreishermoston toiminnan paranemiseen68.

HbA1c-arvolla on tiettyjä rajoituksia

HbA1c kuvastaa keskimääräistä glukoosiarvoa viimeisen 2–3 kuukauden aikana, mutta se ei kerro akuuteista glykeemisistä poikkeavuuksista eli hyper- ja hypoglykemioista18.

Kun aika tavoitealueella pitenee, HbA1c-arvo laskee.18

Arvioitu HbA1c-arvo, kun aika tavoitealueella on tietyllä tasolla (perustuu tyypin 1 ja tyypin 2 diabetesta käsitteleviin tutkimuksiin)31:

Aika tavoitealueella ja
FreeStyle Libre -järjestelmä

FreeStyle Libre -järjestelmä laskee glukoosilukemien perusteella automaattisesti prosenttiosuuden ajasta, jonka potilas viettää tavoitealueella tai sen ylä- tai alapuolella. Tämä auttaa sinua tunnistamaan, missä osa-alueissa potilaasi tarvitsee enemmän tukea glukoositasapainon hallinnassa.

Alla näkyvässä Aika alueella -kaaviossa näkyy henkilö, jonka glukoosiarvot ovat olleet 75 % päivästä glukoosiarvojen tavoitealueella:

FreeStyle Libre -järjestelmät voivat auttaa kasvattamaan tavoitealueella vietetyn ajan prosentuaalista osuutta

Tosielämän tiedoista (real-world data) käy ilmi, että tavoitealueella vietetyn ajan osuus on suurentunut FreeStyle Libre -käyttäjillä, jotka skannaavat sensorinsa useammin.37

  • Tosielämän tiedot (real-world data), joissa verrattiin lyhimmän ja pisimmän skannausvälin ryhmiä (3,5 ja 38,5 skannausta/päivä) toisiinsa

Aika tavoitealueella ja LibreView-pilvipalvelu

Näytä potilaasi aika tavoitealueella helposti LibreView-pilvipalvelussa

LibreView on turvallinen67 pilvipohjainen diabeteksenhallintajärjestelmä. Tästä järjestelmästä sekä terveydenhuollon ammattilaiset että potilaat saavat johdonmukaisen valikoiman helppolukuisia ja selkeitä raportteja, joiden avulla suuntauksien ja toistuvuuksien havaitseminen on yksinkertaisempaa ja nopeampaa.10

LibreView-järjestelmän AGP-raportteja voit hyödyntää seuraavasti:

  • Näet, miten aika tavoitealueella asettuu, sekä yhteenvedon potilaan glukoositiedoista.
  • Voit arvioida potilaasi ajan tavoitealueella nopeasti.
  • Voit tunnistaa suuntauksia ja toistuvuuksia.
  • Voit havaita tiettyjä poikkeama-aikoja päivittäisissä glukoosiprofiileissa.

Lisämateriaalit

Webinaarit

Tarjoamme terveydenhuollon ammattilaisille erilaisia tilattavissa olevia webinaareja.

Ohjevideot

Selvitä ohjevideoidemme avulla, miten LibreView-järjestelmä otetaan käyttöön sinua ja potilaitasi varten.

 

 

Koulutusmateriaalit

Koulutusmateriaalimme auttavat sinua hyödyntämään LibreView-pilvipalvelua paremmin.

 

 

Viitteet ja vastuuvapauslausekkeet

Tuotekuvia käytetään vain havainnollistamistarkoituksessa, eikä niissä ole todellisia potilaita, potilastietoja tai hoitohenkilökuntaa.

10. LibreView -verkkosivusto on yhteensopiva vain tiettyjen käyttöjärjestelmien ja selainten kanssa. Lisätietoja on osoitteessa www.LibreView.com.

18. Battelino T, Danne T, Bergenstal RM, et al. Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: recommendations from the international consensus on time in range. Diabetes Care. (2019);42(8):1593-1603.

30. Lu J, Ma X, Shen Y, et al. Time in range is associated with carotid intima-media thickness in type 2 diabetes. Diabetes Technol Ther 2020; 22(2): 72–78.

31. Vigersky RA, McMahon C. The relationship of hemoglobin A1c to time-in-range in patients with diabetes. Diabetes Technol Ther. (2019);21(2):81-85.

32. Beck RW, Bergenstal RM, Riddlesworth TD, et al. Validation of time in range as an outcome measure for diabetes clinical trials. Diabetes Care. (2019);42(3):400-405.

37. Lang J, Jangam S, Dunn T, Hayter G. Expanded real-world use confirms strong association between frequency of flash glucose monitoring and glucose control [Poster 972]. Diabetes 2019 Jun; 68(Supplement 1). DOI: 10.2337/db19-972-P

67. LibreView on ISO27001/27018/27701 -sertifioitu ja HITRUST CSF -sertifioitu.

68. Li F, et al. TIR generated by continuous glucose monitoring is associated with peripheral nerve function in type 2 diabetes. Diabetes Res Clin Pract. 2020 Aug;166:108289. doi: 10.1016/j.diabres.2020.108289.

 

ADC-65549 v1.0 06/23