Kliininen
näyttö

Kliiniset hyödyt laajalle kirjolle potilaita, joilla on tyypin 1 tai tyypin 2 diabetes (T1D tai T2D)

Hälso- och sjukvårdspersonal sitter vid skrivbordet
Hälso- och sjukvårdspersonal sitter vid skrivbordet
Hälso- och sjukvårdspersonal sitter vid skrivbordet

Lisääntynyt seurantatiheys

Tiheämpi glukoosinseuranta FreeStyle Libre -järjestelmällä parantaa diabeteksen hallintaa36,37

Laskee HbA1c-arvoa

FreeStyle Libre -järjestelmän käytön on kliinisesti todistettu laskevan T2D-potilaiden HbA1c-arvoja merkittävästi38,39

0,9 %:n (9,7 mmol/mol) HbA1c-arvon kokonaislasku T2D-potilailla, jotka käyttävät perus- ja ateriainsuliinia38


(p < 0,0001)

43 % enemmän aikaa tavoitealueella

(3,9–10,0 mmol/l) 11,7 tunnista 16,8 tuntiin päivässä suuremmalla skannaustiheydellä37

(p < 0,001)

63 % vähemmän hyperglykemia-aikaa

potilailla, joilla on T1D tai T2D37 (p < 0,001)

43 % vähemmän hypoglykemia-aikaa < 3,9 mmol/L

potilailla, joilla on T2D17
(p < 0,0006)

Tee parempia valintoja

FreeStyle Libre -järjestelmä auttaa diabetespotilaita tekemään parempia valintoja

Tosielämän tiedot (real-world data) osoittivat, että FreeStyle Libre -järjestelmiä käyttävistä T1D- ja T2D-potilaista 95 %:

✓ ymmärtää paremmin glukoosivaihtelujaan40

göra bättre val

Paranna lasten glykeemistä kontrollia15,27

Lapset ja teini-ikäiset voivat parantaa glykeemistä kontrolliaan FreeStyle Libre -järjestelmällä27

Enemmän aikaa tavoitealueella
(3,9–10,0 mmol/L)
1 tunti/päivä20

HbA1c-arvo pieneni 0,4 % (4,4 mmol/mol)27

Tiheämpi glukoosinseuranta, keskimäärin 13 kertaa päivässä27

Vähemmän hyperglykemia-aikaa

(> 10 mmol/L) 1 tunti/päivä ilman merkittävää hypoglykemia-ajan (< 3,9 mmol/L) pitenemistä27

Lisämateriaalit

Diabeteksen hoitokolmio

FreeStyle Libre -järjestelmien avulla potilas voi tutustua kolmeen keskeiseen osa-alueeseen, joilla diabeteksen hallintaa voidaan parantaa.

Webinaarit

Tarjoamme terveydenhuollon ammattilaisille erilaisia tilattavia webinaareja.

Koulutusmateriaalit

Tutustu koulutusmateriaaleihimme ja auta potilaitasi tulkitsemaan aikaa tavoitealueella paremmin.
 

Viitteet ja vastuuvapauslausekkeet

Tuotekuvia käytetään vain havainnollistamistarkoituksessa, eikä niissä ole todellisia potilaita, potilastietoja tai hoitohenkilökuntaa.

15. Käyttö lapsilla (4-12-vuotiaat) on sallittu vain, jos lasta valvoo vähintään 18-vuotias huoltaja. Huoltajan vastuulla on huolehtia FreeStyle Libre -glukoosinseurantajärjestelmän käytöstä tai auttaa lasta sen käytössä sekä tulkita sensorin glukoosilukemia tai auttaa lasta niiden tulkinnassa.

17. Haak, Thomas., et al. Flash glucose-sensing technology as a replacement for blood glucose monitoring for the management of insulin-treated type 2 diabetes: a multicenter, openlabel randomized controlled trial. DiabetesTherapy 8.1 (2017): 55–73.

19. Mark Evans, Zöe Welsh, Sara Ells, Alexander Seibold. “The Impact of Flash Glucose Monitoring on Glycaemic Control as Measured by HbA1c: a Meta-Analysis of Clinical Trials and Real-World Observational Studies.” Diabetes Therapy 11, no. 1 (2020):83–95. https://doi.org/10.1007/s13300-019-00720-0.

20. Jan Bolinder, Ramiro Antuna, Petronella Geelhoed-Duijvestjin, Jens Kröger, Raimund Weitgasser. “Novel Glucose-Sensing Technology and Hypoglycaemia in Type 1 Diabetes: a Multicentre, Non-Masked, Randomised Controlled Trial.” Lancet 388, no. 10057 (2016): 2254–2263. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31535-5.

27. Campbell FM, et al. Outcomes of using flash glucose monitoring technology by children and young people with type 1 diabetes in a single arm study. Pediatr Diabetes 2018;19(7):1294–301.

36. Dunn, T., et al. Real-world flash glucose monitoring patterns and associations between self-monitoring frequency and glycaemic measures: A European analysis of over 60 million glucose tests. Diabetes Research and Clinical Practice; 137(2018) 37-46.

37. Lang J, et al. Expanded real-world use confirms strong association between frequency of flash glucose monitoring and glucose control [Poster 972]. Diabetes 2019 Jun; 68(Supplement 1). https://doi.org/10.2337/db19- 972-P.

38. Kröger J, et al. Three European retrospective real-world chart review studies to determine the effectiveness of flash glucose monitoring on HbA1c in adults with type 2 diabetes. Diabetes Ther 2020;11(1):279–91.

39. Yaron M, et al. Effect of flash glucose monitoring technology on glycemic control and treatment satisfaction in patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2019;42(7):1178–84.

40. Fokkert M, van Dijk P, Edens M, et al. Improved well-being and decreased disease burden after 1-year use of flash glucose monitoring (FLARE-NL4). BMJ Open Diab Res Care. 2019. https://doi:10.1136/bmjdrc-2019-000809.

 

ADC-65589 v1.0 05/23