Ambulatorinen glukoosiprofiili

Ambulatorista glukoosiprofiilia (AGP) voidaan hyödyntää glykeemisen kontrollin läpikäymiseen yhdessä potilaan kanssa, mikä auttaa tukemaan potilasta diabeteksen hoidossa.

Le profil glycémique ambulatoire (AGP)
Le profil glycémique ambulatoire (AGP)
Le profil glycémique ambulatoire (AGP)

Johdanto

AGP:ssä on neljä avainelementtiä

  • Mediaani
  • 25.–75. prosenttipiste
  • 5.–95. prosenttipiste
  • Tavoitealue

Kaikki nämä elementit kertovat selkeästi potilaasi glukoosin hallinnasta ja vaihtelusta valitulla ajanjaksolla.

MUSTA/SININEN YHTENÄINEN VIIVA: mediaani

”Keskimääräinen” (keski) alue kaikille glukoosipitoisuuksille, joka ilmaisee, mitä yleensä tapahtuu päivän aikana.35 Katso, onko se tavoitealueella ja kuinka paljon se vaihtelee ylös- ja alaspäin päivän aikana.

SISEMPI TUMMANSININEN ALUE: 25.–75. prosenttipiste

Tämä alue ilmaisee, missä glukoosiarvo on puolet ajasta. Katso alueen leveyttä koko päivän ajalta. Mitä leveämpi alue on, sitä enemmän glukoosiarvot vaihtelevat päivästä toiseen.35

ULOMPI VAALEANSININEN ALUE: 5.–95. prosenttipiste

Tämä alue kuvaa hetkellisiä korkeita tai matalia glukoosiarvoja. Katso, missä alue on leveimmillään. Tämä ilmaisee, että kyseisessä tilanteessa päivittäistä vaihtelua on enemmän.35

KAKSI SAMANSUUNTAISTA VIIVAA: Tavoitealue

Tämä on alue, jolla glukoosiarvojen on pysyttävä mahdollisimman paljon. Kansainvälisen yhteisymmärryksen mukaan tavoitealue on yleensä 3,9 mmol/L – 10,0 mmol/L aikuisille, joilla on tyypin 1 tai 2 diabetes, ja jotka eivät ole raskaana, ikääntyneitä tai kuulu riskiryhmään18.

AGP:n tarkastelun hyödyt

AGP:n läpikäymisen hyödyt kliinisessä diabeteksen hoidossa

✓ AGP on visuaalisesti tehokas tapa tunnistaa nopeasti tilanteita, joissa on suurempi hypoglykemian tai epätoivotun glukoosin vaihtelun riski.35

 AGP:n visuaalisen muodon vuoksi siitä voidaan nopeasti havaita alueet, joita on tarkasteltava enemmän ja joiden merkittävyys voidaan arvioida paremmin niiden ajankohdan, keston ja matalimman glukoosiarvon perusteella.35

✓ Voit käyttää osia AGP:stä toistuvuuksien havaitsemiseen systemaattisesti ja helposti. Tämä ei koske vain sitä, mikä voi edellyttää korjaavia toimenpiteitä vaan myös sitä, milloin glukoosi on tavoitealueella. Näiden tietojen avulla pystyt kannustamaan potilasta oikeiden valintojen tekemisessä.35

benefits of AGP

AGP ja LibreView

Havainnollista AGP:tä yksinkertaisesti potilaillesi LibreView-pilvipalvelun avulla10

LibreView on turvallinen pilvipohjainen diabeteksenhallintajärjestelmä. Siitä sekä terveydenhuollon ammattilaiset että potilaat saavat johdonmukaisen valikoiman helppolukuisia ja selkeitä raportteja, joiden avulla toistuvuuksien ja suuntauksien havaitseminen on yksinkertaisempaa ja nopeampaa.

LibreView-pilvipalvelun AGP-raportteja voit hyödyntää seuraavasti:

  • Näet suositukset ajasta tavoitealueella sekä yhteenvedon potilaan glukoositiedoista
  • Arvioi potilaasi AGP nopeasti
  • Voit tunnistaa toistuvuuksia ja suuntauksia nopeasti
  • Havaitse poikkeama-aikoja päivittäisissä glukoosiprofiileissa

Lisämateriaalit

Koulutusmateriaalit

Koulutusmateriaaleihimme tutustumalla voit auttaa potilaitasi tulkitsemaan ambulatorista glukoosiprofiilia.

Viitteet ja vastuuvapauslausekkeet

Tuotekuvia käytetään vain havainnollistamistarkoituksessa, eikä niissä ole todellisia potilaita, potilastietoja tai hoitohenkilökuntaa.

10. LibreView -verkkosivusto on yhteensopiva vain tiettyjen käyttöjärjestelmien ja selainten kanssa. Lisätietoja on osoitteessa www.LibreView.com.

18. Battelino T, Danne T, Bergenstal RM, et al. Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: recommendations from the international consensus on time in range. Diabetes Care. (2019);42(8):1593-1603.

35. Gibb, F. W., Jennings, P., Leelarathna, L., & Wilmot, E. et al. AGP in Daily Clinical Practice: A guide for use with the Freestyle Libre Flash Glucose Monitoring System. British Journal of Diabetes. Retrieved June 30, 2022, from https://doi.org/10.15277/bjd.2020.240


ADC-76329 v1.0 05/23