FreeStyle
Precision Neo

 

FreeStyle Precision Neo- verenglukoosin ja ketoaineen seurantajärjestelmä kaikille diabetesta sairastaville.

Freestyle Optium Neo
Freestyle Optium Neo
Freestyle Optium Neo

Ominaisuudet

Nopea ja luotettava verenglukoosin mittaus62,63

Ei koodausta ja tarvitaan vain pieni määrä verta.

Verenglukoosin suuntaindikaattorit

Selkeä ja yksinkertainen indikaattori ilmoittaa potilaillesi mahdollisista hypo- tai hyperglykeemisistä suuntauksista. Näyttää insuliinin käyttäjälle, milloin on olemassa hypo- tai hyperglykemian riski. Osoittaa, onko verenglukoosilukemissa ollut korkeita vai matalia suuntauksia viimeisen viiden päivän aikana.

Insuliinin annosopas

Tallentaa ja näyttää potilaille insuliiniannoksen ohjeet. Potilaat voivat kirjata todellisen annosmäärän painamalla ylä- tai alanuolta.

Insuliiniannoksen kirjaaminen

Potilaat voivat kirjata insuliiniannokset muutamalla painalluksella ja tarkastella aiemmin kirjattuja insuliiniannoksia. Auttaa potilaitasi välttämään virheitä, kuten annoksen ohittamista tai saman annoksen ottamista kahdesti.

Hyödyt

 
 • Ohjaa potilasta ottamaan aktiivisemman roolin verenglukoositasojen hallinnassa.

 • Auttaa potilasta seuraamaan hänelle määrättyjä insuliiniannoksia.

 • Tallentaa sekä insuliiniannokset että verenglukoosiarvot, jotta potilas näkee, kuinka otettu insuliini vaikuttaa glukoositasoihin.64

 • Voi myös mitata veren ketoaineita.

 • Ohut ja kevyt, mahtuu taskuun.

 • Suuri, selkeä ja helppokäyttöinen näyttö, joka on symbolipohjainen ja kielestä riippumaton.

Freestyle Optium Neo benefits
 • Käyttäjän ohjekirja, joka sisältää vaiheittaiset ohjeet käyttöönottoa varten.

 • Mukana 10 verenglukoosin mittausliuskaa. Mittausliuskoja voi ostaa erikseen 50 kappaleen pakkauksissa.

 • FreeStyle Precision Neo -mittari

 • Suojapussi

 • Näytteenottolaite

 • 10 lansettia

 • USB-kaapeli

Tarkastele tietoja helposti ja turvallisesti

LibreView10,12 -pilvipalvelusta saadaan helppolukuisia glukoosiraportteja, joiden avulla hoitotiimi voi tehokkaasti tukea potilasta diabeteksen hallinnassa.

 • Antaa kattavan kuvan glukoosiarvoista.

 • Helppolukuiset ja selkeät raportit FreeStyle Precision Neo -mittarista voidaan jakaa potilaan ja hoitotiimin kesken.

Kom åt din data på ett enkelt och säkert sätt

Viitteet ja vastuuvapauslausekkeet

Tuotekuvia käytetään vain havainnollistamistarkoituksessa, eikä niissä ole todellisia potilaita, potilastietoja tai hoitohenkilökuntaa.

10. LibreView -verkkosivusto on yhteensopiva vain tiettyjen käyttöjärjestelmien ja selainten kanssa. Lisätietoja on osoitteessa www.LibreView.com.

12. LibreView-tiedonhallintaohjelmisto on tarkoitettu potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön auttamaan diabetesta sairastavia ja terveydenhuollon ammattilaisia glukoosilaitteen historiatietojen tarkastelussa, analysoinnissa ja arvioinnissa diabeteksen hallinnan tehostamiseksi. LibreView-ohjelmistoa ei ole tarkoitettu hoitopäätösten tekemiseen tai terveydenhuollon ammattilaisten antamien neuvojen korvaamiseen.

62. Nopea: verenglukoositulos 5 sekunnissa.

63. Suorituskyky täyttää EN ISO15187:2015 -standardin vaatimukset: tuloksista 95 % on ± 0,83 mmol/l viitearvoista, kun glukoosipitoisuus on < 5,55 mmol/l ja ± 15 % viitearvoista, kun glukoosipitoisuus on ≥ 5,5 mmol/l.

64. Mittarin päiväkirjaan mahtuu enintään 1 000 tapahtumaa, verenglukoosin ja veren ketoaineen mittaustulokset, kontrolliliuostestitulokset, insuliiniannokset ja muut tiedot mukaan lukien.

 

ADC-77822 v1.0 10/23