Tijd binnen doelbereik

Een belangrijke parameter die verder gaat dan HbA1c

Time in Range (Tijd binnen doelbereik) is een parameter die een aanvulling is op HbA1c en bruikbare informatie geeft voor uw patiënten. U kunt er snel de glucose van uw patiënten mee beoordelen, hun HbA1c in een context plaatsen en hun Tijd binnen doelbereik verhogen. 

Wat is Tijd binnen doelbereik?

Tijd binnen doelbereik is het percentage tijd per dag dat een persoon binnen het doelbereik voor glucose zit. Het FreeStyle Libre-systeem berekent automatisch hoeveel procent van de tijd uw patiënt in, boven of onder het doelbereik zat.

De internationale consensus stelt duidelijke doelen voor Tijd binnen doelbereik.1

Aanbevolen Tijd binnen doelbereik voor de meeste niet-zwangere volwassenen met T1D of T2D, ongeacht de insulinebehandeling

Time in Range Time in Range

                                                                                                                                                                                                                                                      

Waarom is Tijd binnen doelbereik zo belangrijk? 

  • Elke 10% toename in Tijd binnen doelbereik kan de HbA1c met 0,8% verlagen. bij patiënten T1D en T2D 2

  • Elk extra uur in bereik heeft een positieve invloed op de controle die uw patiënt op zijn/haar glucosewaarden heeft

  • Een langere Tijd binnen het doelbereik kan op de lange termijn  gezondheidsproblemen verminderen 3

  • Eenvoudige visualisatie van Tijd binnen het doelbereik en duidelijke doelstellingen voor uw patiënten

Een hoger %TIR correleert met een kleiner risico op complicaties van diabetes op de lange termijn.

Een toegenomen %TIR correleert met een kleiner risico op hart-4, nier-3 en oog3,5-ziekten als gevolg van diabetes, alsook met een verbeterde perifere zenuwfunctie6.

HbA1c heeft beperkingen

HbA1c geeft het gemiddelde glucoseniveau weer van de afgelopen 2-3 maanden, maar toont geen glycemische afwijkingen van hyper- en hypoglycemie.1

Een toename in Tijd binnen doelbereik resulteert in een afname in HbA1c.

Schatting van HbA1c voor een specifiek Tijd-binnen-doelbereik-niveau gebaseerd op T1D- en T2D-studies 2 :

Time in Range HbA1c chart Time in Range HbA1c chart

Tijd binnen doelbereik & FreeStyle Libre-systeem

Wanneer uw patiënt zijn of haar FreeStyle Libre 2-sensor scant, zal de FreeStyle LibreLink-app automatisch berekenen hoeveel procent van de tijd hij of zij in, boven of onder het doelbereik zit. Dit zal helpen te bepalen waar uw patiënt ondersteuning nodig heeft in het beheren van zijn of haar algemene diabetesgezondheid. 

Dit Tijd binnen doelbereik-rapport toont een persoon die zich 75% van de dag in het glucosedoelbereik bevond: 

what is TIR what is TIR

Het FreeStyle Libre-systeem kan helpen om het % TIR te verhogen

Praktijkgegevens tonen aan hoe FreeStyle Libre-gebruikers hun Tijd binnen doelbereik verhoogden bij een hogere scanfrequentie.7
  • Praktijkgegevens die twee groepen vergelijken, van laagste naar hoogste scanfrequentie (3,6 en 39,5 scans/dag) 
  • Meer dan 470.000 patiënten die het FreeStyle Libre-systeem gebruikten en frequenter scanden, vertoonden een toename in %TIR
FSL2 TIR FSL2 TIR

Tijd binnen doelbereik & LibreView

Eenvoudige visualisatie van Tijd binnen doelbereik voor uw patiënten dankzij LibreView

LibreView is een veilig, in de cloud gebaseerd systeem voor diabetesbeheer. Het voorziet zowel zorgverleners als patiënten van toegang tot een consistente set duidelijke, intuïtieve rapporten waarmee patronen en trends gemakkelijker en sneller kunnen worden herkend.8

Met het AGP-rapport in LibreView kunt u:

  • Tijd binnen doelbereik-richtlijnen en een overzicht van de glucosegegevens van de patiënt raadplegen
  • Snel de Tijd binnen doelbereik van uw patiënt raadplegen
  • Trends en patronen herkennen in een oogopslag
  • Specifieke afwijkingstijden herkennen dankzij de Dagelijkse glucoseprofielen
Time in Range chart Time in Range chart

Aanvullende bronnen

FreeStyle Libre 2-systeem

Ontdek meer over het FreeStyle Libre 2-systeem en hoe dit uw patiënten kan helpen om hun Tijd binnen doelbereik te beheren en hun diabetesbeheer te verbeteren.

 

 

Hulpmiddelen voor trainingen

Ontdek onze hulpmiddelen voor trainingen en laat u ondersteunen om uw patiënten Tijd binnen doelbereik beter te helpen begrijpen.

Referenties en disclaimers

Afbeeldingen zijn enkel ter illustratie. Geen echte patiënt of echte gegevens.

1. Battelino T, Danne T, Bergenstal RM, et al. Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: recommendations from the international consensus on time in range. Diabetes Care.(2019);42(8):1593-1603.
2. Vigersky RA, McMahon C. The relationship of hemoglobin A1c to time-inrange in patients with diabetes. Diabetes Technol Ther. (2019);21(2):81-85.
3. Beck RW, Bergenstal RM, Riddlesworth TD, et al. Validation of time in range as an outcome measure for diabetes clinical trials. Diabetes Care. 2019;42(3):400-405.
4. Lu J, et al. Diabetes Technol Ther. 2020 Feb;22:72–78.
5. Lu J et al. Diabetes Care 2018;41:2370–2376

6. Li F, et al. Diabetes Res Clin Pract. 2020 Aug;166:108289. doi:10.1016/j.diabres.2020.108289.
7. Lang J, Jangam S. Dunn T. Hayter G. Expanded real-world use reaffirms strong correlation between scanning frequency of flash glucose monitoring and glucose control [Poster 089]. Diabetes Technol Ther. 2019:21(1):A-40.
8. De LibreView-website is alleen compatibel met bepaalde besturingssystemen en browsers. Raadpleeg www.LibreView.com voor meer informatie.

 

 

 

ADC-59669  06/22 v1.0

Loading...