Waarom glucosemonitoring met een sensor?

Glucosemonitoringsystemen met een sensor meten voortdurend de glucosewaarden zonder vingerprikken

Een glucosemonitoringsysteem met een sensor is ontworpen om geen regelmatige vingerprikken1 meer te hoeven uitvoeren. Het bestaat uit een sensor die op de achterkant van de bovenarm wordt gedragen en die gedurende 14 dagen continu de glucoseconcentratie in het interstitieel vocht van het lichaam meet. 

Uw patiënten kunnen de FreeStyle LibreLink-app gebruiken2 om hun FreeStyle Libre-sensor te scannen en zo hun glucoseniveaus te bekijken.

Glucosemonitoring met een sensor t.o.v. bloedglucosemonitoring

Wat is het verschil tussen glucosemonitoring met een sensor en bloedglucosemonitoring?

Glucosemetingen met een sensor gebeuren met interstitieel vocht, een dunne vochtlaag die rondom de cellen van het weefsel onder de huid zit3, en niet met bloed.

Flash Glucose Monitoring Flash Glucose Monitoring

Interstitieel vocht en metingen van bloedglucose

Waarom komen de metingen van interstitieel vocht en die van bloedglucose niet altijd overeen?

Glucose in het bloed heeft tijd nodig om zijn weg te vinden naar het interstitieel vocht. Daarom kan er een vertraging zitten tussen de metingen. 

Gemiddelde vertraging tussen de FreeStyle Libre 2-sensor en de bloedglucosemetingen:

2,1 ± 5,0 minuten voor kinderen8             2,4 ± 4,6 minuten voor volwassenen8

Wanneer glucosewaarden stabiel zijn, kunnen de twee metingen erg op elkaar lijken. Als de glucosewaarde echter omhoog of omlaag gaat, kunnen ze van elkaar verschillen.

arrow right arrow right

Wanneer de bloedglucosewaarden stabiel zijn, is de glucosemeting door de FreeStyle Libre-systemen in het interstitieel vocht vergelijkbaar met de bloedglucose.

arrow up arrow up

Wanneer de bloedglucosewaarden omhoog gaan, kan de glucosemeting door de FreeStyle Libre-systemen in het interstitieel vocht onder de meting van de bloedglucose liggen.

arrow down arrow down

Wanneer de bloedglucosewaarden omlaag gaan, kan de glucosemeting door de FreeStyle Libre-systemen in het interstitieel vocht boven de meting van de bloedglucose liggen.

Bekijk de video voor meer informatie over het verschil tussen het testen met interstitieel vocht en bloedglucose:

Nauwkeurigheid

Hoe nauwkeurig is een glucosemonitoring met een sensor?

Het FreeStyle Libre 2-systeem, ons glucosemonitoringsysteem met een sensor, is gedurende 14 dagen nauwkeurig, stabiel en consistent8 zonder dat een vingerprikkalibratie nodig is.1

Om de nauwkeurigheid van de FreeStyle Libre 2-sensor te beoordelen, worden de glucosemetingen van de sensor met een bekende onafhankelijke referentie vergeleken. In dit geval is de referentie een bloedglucosemeting op basis van een vingerprik die op hetzelfde moment wordt afgenomen als de sensorscan. De vergelijking tussen de twee verschillende metingen wordt op een grafiek gezet, genaamd Consensus Error Grid.

Hoe dichter de sensormeting bij die van de referentiemeting van de bloedglucosemeter ligt, des te groter de nauwkeurigheid. Dit blijkt op de Consensus Error Grid uit verschillende gebieden op de grafiek van A tot E. Hoe hoger het percentage metingen in de gebieden A en B is, des te nauwkeuriger de sensor is. Onderstaande Consensus Error Grid laat zien dat 99,9% van de metingen zich in de gebieden A + B van de Consensus Error Grid bevinden.5

accuracy accuracy accuracy

Nooit een vingerprikkalibratie

Kalibratie is noodzakelijk voor in de meeste CGM-systemen, omdat de gevoeligheid van elke sensor kan variëren in elke batch die wordt geproduceerd. De FreeStyle Libre 2 flash-glucosemonitoringsensor wordt in de fabriek gekalibreerd – uw patiënten moeten hem dus nooit met een vingerprik kalibreren1. Dit betekent dat u en uw patiënten op de nauwkeurigheid van het systeem kunnen vertrouwen en dat de nauwkeurigheid die u te zien krijgt, die nauwkeurigheid is die wordt gerapporteerd. Er is geen sprake van afwijkingen die door vingerprikkalibratie worden veroorzaakt.

FreeStyle Libre-systeem

The FreeStyle LibreLink App The FreeStyle LibreLink App

FreeStyle Libre 2-sensoren

Een kleine, discrete sensor op de achterkant van de bovenarm meet continu de glucoseconcentratie in de insterstitiële vloeistof van het lichaam.  Deze wordt tot 14 dagen gedragen en is waterbestendig zodat hij ook zijn werk doet terwijl de patiënt doucht, zwemt of sport.3

libreview libreview

LibreView

Met LibreView,5 ons veilige op de cloud gebaseerde systeem, kunnen patiënten hun gegevens uploaden om deze te delen met hun arts en zorgteam. U kunt meer gedetailleerde rapporten openen om u te ondersteunen bij het nemen van beslissingen over de behandeling van uw patiënten.

LibreLinkUp LibreLinkUp

LibreLinkUp

Met de FreeStyle LibreLink-app kunnen patiënten hun glucosegegevens interpreteren zodat ze beter geïnformeerde beslissingen voor diabetesbeheer kunnen maken. Gegevens uit de app kunnen automatisch worden geüpload naar LibreView.

Referenties en disclaimers

Afbeeldingen zijn enkel ter illustratie. Geen echte patiënt of echte gegevens.

1. Vingerprikken zijn nodig als uw glucosemetingen en -alarmen niet overeenkomen met uw symptomen of verwachtingen.

2. Patiënten kiezen op welk toestel ze alarmen willen ontvangen: de FreeStyle Libre 2-reader of de FreeStyle LibreLink-app op hun smartphone. Ze moeten hun FreeStyle Libre 2-sensor opstarten met dat gekozen toestel. Eens de patiënt zijn FreeStyle Libre 2-sensor met dat toestel heeft gescand, kan hij enkel op dat toestel alarmen ontvangen. De FreeStyle LibreLink-app is alleen compatibel met bepaalde mobiele apparaten en besturingssystemen. Raadpleeg de website voor meer informatie over apparaatcompatibiliteit voordat u de app gebruikt. Het gebruik van FreeStyle LibreLink vereist registratie bij LibreView.

3. http://www.diabetes.co.uk/body/interstitial-fluid.html [Geopend: Dec 2019].

4. Hortensius, Johanna., et al. Perspectives of patients with type 1 or insulin-treated type 2 diabetes on self-monitoring of blood glucose: a qualitative study. BMC Public Health 12.1 (2012):167.

5. Chudyk, Anna., et al. Self-Monitoring Technologies for type 2 Diabetes and the Prevention of Cardiovascular Complications: Perspectives from End Users. Journal of Diabetes Science and Technology 5.2 (2011): 394–401.

6. Gearchiveerde gegevens, Abbott diabetes care, Inc. In een door Abbott diabetes care, Inc. uitgevoerde studie was 94% van de ondervraagde patiënten (n=122) het erover eens dat de FreeStyle Libre-sensor comfortabel te dragen is.

7. Scan eenmaal elke 8 uur voor een volledig glycemisch overzicht.

8. Alva S, et al. Accuracy of a 14-Day Factory-Calibrated Continuous Glucose Monitoring System With Advanced Algorithm in Pediatric and Adult Population With Diabetes. Journal of Diabetes Science and Technology. September 2020. doi:10.1177/1932296820958754.

9. Gearchiveerde gegevens, Abbott diabetes care, Inc. Gegevens gebaseerd op het wereldwijde aantal gebruikers van het FreeStyle Libre-systeem, vergeleken met het aantal gebruikers van andere, toonaangevende glucosemonitoringsystemen met een sensor voor persoonlijk gebruik.

 

ADC-59669 06/22 v1.0

Loading...