Waarom het FreeStyle Libre-systeem?


Diabetesdriehoek

Het FreeStyle Libre-systeem helpt uw patiënten bij het voldoen aan de drie belangrijkste gebieden voor het verbeteren van het diabetesbeheer

Triangle of Diabetes
Triangle of Diabetes
Triangle of Diabetes


Tijd Binnen Doelbereik

Een belangrijke waarde die verder gaat dan HbA1c - met het FreeStyle Libre-systeem kunnen uw patiënten hun Tijd binnen doelbereik bewaken
 

Temps dans la Cible
Temps dans la Cible
Temps dans la Cible


Waarom een monitoring met een sensor?

Ons glucosemonitoringsysteem met een sensor, FreeStyle Libre, meet voortdurend de glucosewaarden zonder vingerprikken.1
 

La surveillance du glucose par technologie flash
La surveillance du glucose par technologie flash
La surveillance du glucose par technologie flash

Referenties en disclaimers

Afbeeldingen zijn enkel ter illustratie. Geen echte patiënt of echte gegevens.

1. Vingerprikken zijn nodig als uw glucosemetingen en -alarmen niet overeenkomen met uw symptomen of verwachtingen.

ADC-59669 06/22 v1.0.

Loading...